Els alumnes de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional i els alumnes de 1r de Transport i Logística van assistir el passat 15 de desembre a la xerrada de l’associació FETS-Finançament ètic i solidari a càrrec de Fernando Acosta.
 
FETS-Finançament Ètic i Solidari, és una associació de segon grau, que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i de l’Economia Social i Solidària. FETS va ser fundada l’any 1999 i promou el finançament ètic i solidari al nostre país.
Els alumnes van adonar-se que finances i ètica, tot i ser un “oximoron”, són dos mots que poden fusionar-se i que la banca ètica va més enllà d’una idea i és quelcom tangible i real, i es treballa des dels valors, com la transparència, promovent projectes d’economia real, útils per la societat.

Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. D’aquesta manera, els estalviadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

La jornada s’inclou dins del projecte de Centre d’Estudis Prat “Jornades de Consum Responsable”.