La nostra missió:

“Acompanyar i inspirar els joves a fer realitat

els seus projectes amb passió per l’aprenentatge actiu!”

Som escola des de 1925

L'alumnat al centre

Compromesos amb l’Educació 360

Prat Educació és una institució educativa catalana, aconfessional i arrelada a l’entorn, amb més de 95 anys dedicats a la gestió del talent de l’alumnat i del seu creixement acadèmic, personal, social i professional. Apostem pel vincle pensament-emoció-acció com a eina clau de l’aprenentatge significatiu i d’una Educació 360º.

Especialitzats en Cicles

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola especialitzada en Cicles Formatius de Grau Superior. La més estreta proximitat amb l’alumnat i la projecció de l’activitat educativa en l’entorn (local, nacional i internacional) són a l’ADN del nostre model educatiu i permet assolir grans resultats en l’aprenentatge.

Model educatiu propi

Impulsem un model educatiu basat en l’alumnat, i la seva diversitat, com a centre neuràlgic de l’activitat docent, i en la implementació de metodologies actives orientades a assolir les competències per al ple desenvolupament acadèmic, personal i professional.

100% de nous alumnes: nova etapa per a tots

El 100% dels alumnes de Cicles Formatius de l’escola provenen d’altres centres. En un moment cabdal de la seva construcció personal i social, tots inicien aquesta nova etapa
de formació en la mateixa situació, en un en nou entorn de relacions personals i socials i en un excel·lent ambient de formació i treball.

L'escola

Instal·lacions

Galeria Imatges Instal·lacions

Prat Educació
Prat Educació