Calendari escolar

 • Inici de curs
  • 07 de setembre de 2022 (S’enviaran els horaris per a cada grup/classe)
 • Finalització de curs
  • 20 de juny de 2023 (darrera classe)
 • Vacances de Nadal
  • del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa
  • del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023 (ambdós inclosos)
 • Festius
  • 12 d’octubre de 2022, Festa Nacional d’Espanya
  • 31 d’octubre de 2022, lliure disposició
  • 1 de novembre de 2022, Tots Sants
  • 6 de desembre de 2022, Constitució
  • 8 de desembre de 2022, Immaculada
  • 9 de desembre de 2022, lliure disposició
  • 20 de febrer de 2023, lliure disposició
  • 20 de març de 2023, lliure disposició
  • 1 de maig de 2023, Dia del Treballador
  • 2 de juny de 2023, lliure disposició
  • 05 de juny de 2023. Segona pasqua

Calendari acadèmic

PRIMERS I SEGONS CURSOS

Setmana d’adaptació: 8 al 13 de setembre

Sortida d’adaptació: 9 de setembre

Avaluació Diagnosi Reunió de professorat: 17 d’octubre

Informació als alumnes de l’avaluació de diagnosi: 21 d’octubre

Reunions primera avaluació: (tutors/res):05 de desembre

Publicació Notes 1a Avaluació: 07 de desembre

Reunions segona avaluació: (tutors/res):13 de març

Publicació Notes 2a Avaluació: 15 de març

 

PRIMERS CURSOS

Reunions 3a Avaluació i ordinària: (professorat): 8 de juny

Publicació notes 3a Avaluació i ordinària: 9 de juny

Recuperacions extraordinàries: Del 15 al 20 de juny

Reunió avaluació extraordinària: 22 de juny

Lliurament de notes finals: 26 de juny

 

SEGONS CURSOS

Reunions 3a Avaluació i ordinària: (professorat): 18 de maig

Publicació notes 3a Avaluació i ordinària: 19 de maig

Lliurament de certificat de cicle finalitzat, menys projecte i FCT, alumnat que va a PAU o Universitat: 24 de maig*

Recuperacions extraordinàries: Del 15 al 20 de juny

Reunió avaluació extraordinària: 22 de juny

Lliurament de notes finals: 26 de juny

 

ALTRES

Tribunals viabilitat projectes 2on Curs: 12 al 16 de desembre

Finalització de projectes: Del 22 de maig al 2 de juny

Lliurament memòries projectes: 2 de juny

Defensa de projecte:  6 i 7 de juny 

Recuperacions projecte: Del 15 al 20 de juny

Important: Els alumnes de segon curs que volen anar a les PAU de juny 2023 hauran de tenir tots els mòduls superats (de primer i segon curs) abans de l’avaluació ordinària. 

Aquells alumnes de segon curs amb Unitats Formatives suspeses de primer curs s’hauran de preocupar durant les primeres dues setmanes del curs de quin és el professorat responsable de la Unitat Formativa i del procediment per tal de recuperar la mateixa. Aquesta informació l’haurà de compartir amb el seu tutor/la seva tutora de curs.

 *Aquesta data pot canviar segons el calendari de les PAU del 2023.