Calendari escolar

 • Inici de curs
  • 12 de setembre de 2023 
 • Finalització de curs
  • 21 de juny de 2024 
 • Vacances de Nadal
  • del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa
  • del 25 de març a l’1 d’abril de 2024 (ambdós inclosos)
 • Festius
  • 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional d’Espanya)
  • 13 d’octubre de 2023 (Lliure disposició)
  • 1 de novembre de 2023 (Tots Sants)
  • 6 de desembre de 2023 (Constitució)
  • 7 de desembre de 2023 (Lliure disposició)
  • 8 de desembre de 2023 (Immaculada)
  • 12 de febrer de 2024 (Lliure disposició)
  • 1 de maig de 2023 (Dia del Treballador)
  • 17 de maig de 2024 (Lliure disposició)
  • 20 de maig de 2024 (Festa local, Segona Pasqua)
  • 24 de juny de 2024 (Festa local, Sant Joan)

Calendari acadèmic

PRIMERS I SEGONS CURSOS

Setmana d’adaptació: 12 al 15 de setembre

Sortida d’adaptació: 15 de setembre

Avaluació diagnosi reunió de professorat: 3 d’octubre

Informació als alumnes de l’avaluació de diagnosi: Setmana del 9 d’octubre (Sessió tutoria)

Reunions primera avaluació: 19 i 20 de desembre

Publicació notes 1a avaluació: 21 de desembre

Reunions segona avaluació (tutores/tutors): 19 i 20 de març

Publicació notes 2a avaluació: 21 de març

 

PRIMERS CURSOS

Reunions 3a avaluació i ordinària: 10 de juny

Publicació notes 3a avaluació i ordinària: 11 de juny

Recuperacions extraordinàries: Del 13 al 19 de juny

Reunió avaluació extraordinària: 20 de juny

Lliurament de notes finals: 26 de juny

 

SEGONS CURSOS

Reunions 3a avaluació i ordinària: 22 de maig (Possible canvi segons dates de les PAU)

Publicació notes 3a avaluació i ordinària: 23 de maig

Lliurament de certificat de cicle finalitzat, menys projecte i FCT, alumnat que va a PAU o Universitat: 24 de maig (Segons data indicada per les PAU)

Recuperacions extraordinàries: Del 13 al 19 de juny

Reunió avaluació extraordinària: 20 de juny

Lliurament de notes finals: 26 de juny

 

ALTRES

Tribunals viabilitat projectes 2n curs: 18 al 20 de desembre

Finalització de projectes: Pendent de confirmar

Lliurament memòries projectes: Pendent de confirmar

Defensa de projecte:  Pendent de confirmar 

Recuperacions projecte: Del 13 al 19 de juny

 

IMPORTANT: Mòduls suspesos relacionats amb les PAU i les FCT

L’alumnat de segon curs que volen anar a les PAU de juny 2024 haurà de tenir tots els mòduls superats (de primer i segon curs) abans de l’avaluació ordinària. 

Les recuperacions de les Unitats Formatives de primer curs, NOMÉS pels alumnes que preveuen presentar-se a les PAU, es faran durant el segon trimestre segon calendari publicat a principi de curs.

Per a la resta d’alumnat la recuperació d’aquestes matèries es farà dins del període de recuperació de l’avaluació extraordinària indicat en el calendari escolar a no ser que es vulgui optar per fer l’avaluació contínua de la Unitat Formativa suspesa.

Segons indica el dossier de l’alumnat la recuperació de qualsevol Unitat Formativa ha d’estar composta d’una prova escrita, que no superarà el 40% de la ponderació de la nota final a obtenir, més les activitats proposades pel professorat responsable de la matèria i que publicarà amb temps suficient en l’aula corresponent.

L’alumnat de segon curs amb Unitats Formatives suspeses de primer curs s’hauran de preocupar durant les primeres dues setmanes del curs de quin és el professorat responsable de la Unitat Formativa i del procediment per tal de recuperar la mateixa. Aquesta informació l’haurà de compartir amb el seu tutor o seva tutora de curs durant aquest període.

Les FCT no es podran començar si es tenen Unitats Formatives de primer curs suspeses o si durant el primer trimestre de segon s’han suspès algunes de les que estiguin avaluades. El tutor o la tutora del curs són els únics que poden determinar si l’alumne/a pot realitzar les pràctiques amb alguna UF suspesa.

Per gestionar la DUAL en les empreses l’alumnat interessat ha de comunicar durant el segon trimestre de primer curs la voluntat de fer-la a la coordinació del Departament Escola-Empresa i al seu tutor i tutora, per tal de determinar la candidatura i, en el cas de valoració positiva, gestionar el període de prova a l’empresa abans que finalitzi el curs.