EDPR és un projecte europeu que desenvoluparà material d’aprenentatge original i únic centrat en millora d’habilitats TIC i totes les altres necessàries per a feines IT, i establir habilitats bàsiques de coneixement d’adults joves i formadors/docents en les TIC.

Es tracta d’un projecte centrat en les qüestions següents:

  • Millorar les capacitats TIC dels alumnes i professors.
  • Desenvolupar una educació oberta i una pràctica innovadora en una àrea digital.
  • Definir un nivell bàsic de competència digital per a la vida contemporània/treball.
  • Definir les professions TIC i les seves instal·lacions.

La intenció principal del projecte és crear una base de coneixement amb informació bàsica sobre el concepte formatiu innovador de l’educació de les TIC i trobar els mètodes d’aprenentatge originals i interactius. Tota la informació es modificarà en els materials d’aprenentatge centrats principalment en els joves com un grup objectiu primari.

Sessió Novembre 2020

Sessió Desembre 2019

Els alumnes del CFGS de Màrqueting i Publicitat han participat en una activitat dins del projecte europeu EDPR sobre les habilitats i professions digitals.

Es tracta d’un taller on han pogut treballar amb el mètode STA: Short Term Activity.

L’objectiu és presentar el projecte europeu a l’alumnat, conèixer les seves opinions en relació a la tasca que realitzen els partners en la consecució d’aquest projecte.

Els estudiants s’han basat en els coneixements previs que tenien en les habilitats de les professions digitals i, posteriorment, a través del Digital Competence Framework.

El resultat ha estat molt satisfactori per part de tots!