Cultura Digital de Centre

Què és la Cultura Digital de Centre?

Són el conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre organitzats en forma de recull i posats a disposició de la comunitat educativa.

Què és la Cultura Digital de Centre?