Batxillerat Privat i Cicles Formatius de Grau Superior a Barcelona

94

ANYS AL SERVEI DE L’ALUMNAT

379

ALUMNES PRESENCIALS

275

EMPRESES COL·LABORADORES

11

ANYS AMB ERASMUS

Batxillerat

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Lona Prat Batxillerat 2018

Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS Administració i Finances

Operacions de gestió i administració en els processos comercials,

CFGS Màrqueting i Publicitat

Utilitzar la força de les polítiques comunicatives i de

CFGS Transport i Logística

Organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies

CFGS Comerç Internacional

Esdevenir un expert en gestió d’importacions i exportacions, així

CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques

Dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de

CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics

Coordinació d’establiments turístics, amb formació específica de comunicació i
Lona CICLES Post-JPO

Col·laboradors

Generalitat
UE
Ministerio_de_Educación_y_Ciencia
logo-actic
FP DUAL
Grado Superior Online
TRAMS
netinvet
Erasmus+