PER QUÈ ESTUDIAR DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIMÈDIA?

La tecnologia compleix una tasca fonamental en el desenvolupament de la humanitat i influeix decisivament en les nostres conductes. La transformació que s’està produint requereix professionals capacitats per liderar els canvis i els avenços que el futur portarà amb si. Si t’apassiona el món de la programació i de desenvolupament d’aplicacions en diferents plataformes o busques formar-te en el disseny d’interfícies, aplicacions mòbils i jocs d’entreteniment, aquest és el teu cicle formatiu. A què estàs esperant?

Amb aquesta formació professional de modalitat presencial seràs especialista en el desenvolupament, implantació, documentació i manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, amb focus en l’àmbit del transport i la logística. Utilitzaràs les millors tecnologies i entorns de desenvolupament específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. A més, dominaràs Java, UX Design, PHP, .NET, entre d’altres.

 

QUINS OBJECTIUS PERSEGUEIX AQUEST CICLE FORMATIU?

A Prat Educació impulsem un model educatiu basat en l’alumne com a centre neuràlgic de l’activitat docent i en la implementació de metodologies actives orientades a assolir les competències per al desenvolupament acadèmic i personal.

En aquest cicle formatiu presencial, busquem que els següents objectius quedin romanin assolits amb la major eficiència possible:

 • Aplicar tècniques i procediments de seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint amb el pla de seguretat.

 • Gestionar bases de dades interpretant el seu disseny lògic i verificant consistència i accessibilitat de les dades.

 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges i eines de mapeig adequades.

 • Desenvolupar i integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web emprant eines específiques.

 • Integrar components programari en l’entorn de servidor web per complir les especificacions de l’aplicació.

 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges i eines de mapeig adequades.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Com sabràs, el professional d’aquest sector exerceix la seva activitat i desenvolupa les seves funcions en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web. Però, a quins llocs de treball podràs accedir amb aquesta titulació? Te’ls detallem a continuació:

 • Administrador d’aplicacions en entorn web

 • Programador web i multimèdia en llenguatges de programació, com ara .NET, JAVA I PHP

 • Desenvolupador d’aplicacions per a dispositius mòbils

 • Assessor o consultor en el desenvolupament web

 • Especialista en anàlisi web

 

Al marge d’aquestes sortides laborals, convertir-te en Tècnic / a en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques també té sortides en l’àmbit mobile (IOS i Android), per a la gestió empresarial i de negocis o, més específicament, per a la gestió empresarial dins del sector del transport i la logística. A més, també gaudiràs de la possibilitat de ser especialista en Frontend o Backend, responsable Control de qualitat Tester o responsable de disseny i manteniment de portals web.

A Prat Educació preparem els alumnes perquè disposin del màxim d’oportunitats professionals per al futur. Per a això, comptem amb una xarxa d’empreses col·laboradores formada per més de 400 companyies en què poder iniciar les teves pràctiques, moltes d’elles, líders en el seu àmbit. A més, les pràctiques que posem a la teva disposició et permetran conèixer a fons els reptes professionals i empresarials del sector i iniciar el teu camí en el món laboral, oportunitat que pots aprofitar també per començar a omplir la teva agenda amb contactes de l’àmbit a què et dediquis.

 

QUINS AVANTATGES TÉ ESTUDIAR DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIMÈDIA?

Com saps, vivim immersos en una transformació constant del nostre entorn. L’era digital ha reemplaçat algunes activitats per altres i la seva condició disruptiva ha comportat una sèrie d’avantatges que hem de saber aprofitar.

Unes dels principals avantatges d’estudiar aquesta formació professional és que seràs capaç d’integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web assegurant la seva funcionalitat, de desenvolupar interfícies en les aplicacions web d’acord amb un manual d’estil i utilitzant llenguatges de marques i estàndards web o fins i tot gestionar bases de dades interpretant el seu disseny lògic, entre altres coses. Però, quins avantatges t’aporta estudiar aquest cicle formatiu amb nosaltres? T’ho detallem a continuació.

 • Continguts reals de l’empresa: A Prat Educació oferim continguts amb sentit, sempre adaptats a la realitat empresarial del sector.

 • Vincle entre professors i alumnes: L’acompanyament dels tutors i professors afavoreix la teva progressió acadèmica i el teu procés de construcció personal i professional.

 • Avaluació contínua i pràctica: Prioritzem l’avaluació continuada i pràctica dels continguts. A més, orientem el 100% de la formació a les aules a les activitats pràctiques.

 • Resultats d’inserció laboral superiors a la mitjana nacional.