Arantxa Martínez

Arantxa Martínez

Arantxa Martínez

Tutora d'Administració i Finances i professora de Cicles Formatius. Coordinadora d'Emprenedoria i Innovació. Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional

Professora de Cicles Formatius:

Assignatures impartides:

  • Projecte de Guia, Informacions i Assistències turístiques
  • Empresa i iniciativa emprenedoria
  • Gestió de la documentació jurídica
  • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
  • Projecte d’Administració i Finances
  • Gestió econòmica i financera de l’empresa
  • Mitjans i suport de comunicació

Tutora de 1r al Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses per la UB. Màster en Direcció Financera i Fiscal per la UB.

Postgrau Agent Desenvolupament Internacional per la UPC, amb tesi “Responsabilitat Social Corporativa”

Experiència en els àmbits d’auditoria i consultoria sector privat i públic. Publicacions amb la Càtedra Unesco de Salut Visual i Desenvolupament