Arantxa Martínez

Martinez Arantxa

Arantxa Martínez

Professora de Cicles Formatius. Coordinadora d'Emprenedoria i Innovació

Professora de Cicles Formatius:

  • CFGS Màrqueting i Publictat
  • CFGS Administració i Finances
  • CFGS Transport i Logística

Assignatures impartides:

  • Empresa i iniciativa emprenedoria
  • Gestió de la documentació jurídica
  • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
  • Projecte d’Administració i Finances
  • Gestió econòmica i financera de l’empresa
  • Mitjans i suports de comunicació

Tutora de 1r al Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses per la UB. Màster en Direcció Financera i Fiscal per la UB.

Postgrau Agent Desenvolupament Internacional per la UPC, amb tesi “Responsabilitat Social Corporativa”

Experiència en els àmbits d’auditoria i consultoria sector privat i públic. Publicacions amb la Càtedra Unesco de Salut Visual i Desenvolupament