Albert Noguera

Albert Noguera

Albert Noguera

Professor del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Professor d’economia i gestió financera. Graduat en ADE. Experiència en gestió de projectes i tecnologies de la informació.

Cicles formatius
Comerç i Màrqueting
Administració i gestió