LOGOTIP

Formats:

  • Format .PNG (amb fons transparent)
  • Format .JPG (amb fons blanc)

Imatge en format “.png”

Logo Prat Educació PNG

Imatge en format “.jpg”

Prat Educació

COLOR CORPORATIU

Referències (Pantone / Pantalla / Quadricomia)

Vermell_Prat