Què pensarien els grecs de l'era contemporània?

En un món ple d’imatges, podem actuar de dues maneres. Ser persones passives que reben informació o aprendre a relacionar-nos amb elles. La tecnologia avança de pressa i l’entorn canvia, però podem interrogar el nostre món per prendre consciència i decidir.

La filosofia és un coneixement que desenvolupa diverses competències transversals. Tenir pensament crític i valors socials i cívics és quelcom indispensable en una societat democràtica i en un món tan canviant.

És per això, que volem ser persones actives que es qüestionen el seu entorn i reflexionar per créixer interiorment i com a ciutadans.

Una imatge val més que mil paraules o mil paraules poden reinterpretar una imatge?

Com ser actiu en un món que ens bombardeja a inputs constantment?

Per poder aproximar-nos al present, els alumnes de filosofia tenim un Instagram.

Una plataforma visual a l’ordre del dia que juga amb les imatges i les paraules. Al mur, hi tenim fotografies que inspiren reflexions. Als stories es fan qüestions que ens sorgeixen a l’escola. Un mètode que anima a emportar-nos els pensaments més enllà de l’aula i provocar a tothom al repte de pensar.

Dit d’una altra manera, no volem ser una societat passiva.

Tal com va dir Marx: els filòsofs han interpretat el món de diverses maneres, però del que es tracta és de transformar-lo!

Quina és la millor manera?

  • Treball per projectes

  • Learning by doing

  • Projectes multidisciplinars

  • Aprenentatge experiencial

  • Avaluació competencial

  • Creativitat i anàlisi

  • Treball en equip i cooperatiu

Qui ens fa costat?

Visites guiades de fotògrafs

Barcelona Pensa i Fotofilosofia