Com ser actiu en un món que ens bombardeja a inputs constantment?

Per poder aproximar-nos al present, els alumnes de filosofia tenim un Instagram.

Una plataforma visual a l’ordre del dia que juga amb les imatges i les paraules. Al mur, hi tenim fotografies que inspiren reflexions. Als stories es fan qüestions que ens sorgeixen a l’escola. Un mètode que anima a emportar-nos els pensaments més enllà de l’aula i provocar a tothom al repte de pensar.

Dit d’una altra manera, no volem ser una societat passiva.

Tal com va dir Marx: els filòsofs han interpretat el món de diverses maneres, però del que es tracta és de transformar-lo!

Podcast: Dialegs Pratònics

Diàlegs Pratònics és una sèrie de podcasts creat pels alumnes de Batxillerat de l’escola Prat Educació.

Aquí debatem sobre les teories filosòfiques dels autors més reconeguts i les apliquem a diferents aspectes de la nostra societat.

Aprenem i ens divertim a parts iguals!

Quina és la nostra metodologia?

  • Treball per projectes

  • Learning by doing

  • Projectes multidisciplinars

  • Aprenentatge experiencial

  • Creativitat i anàlisi

  • Treball en equip i cooperatiu