El Javier Gracia, de l’Observatori d’FP de la Fundació BCN Formació Professional, com a responsable de l’estudi de sectors emergents, l’Economia Circular i l’Ecodisseny ha compartit amb els alumnes de 1r curs dels Cicles Formatius de Grau Superior els resultats de l’estudi que han realitzat.
Els i les nostres alumnes han vist que s’està transformant el model lineal de producció per un model més circular, més eficient i sostenible, creant nous llocs de treball, on ells i elles, tant com a emprenedors/es, com a logística, logística inversa i tècnics/ques de màrqueting tenen un lloc en el mercat de treball.
També han identificat a les empreses dels exemples com aquelles on fer autocandidatura per un lloc de treball o per FCT.

Gràcies a tots i totes per ser-hi part d’aquest camí del canvi!