Comerç i Màrqueting

Montse Colomer

Responsable del departament Escola-Empresa. Administració FP Online. Suport Pedagògic. Llicenciada en Psicologia, Màster en gestió i Administració de personal i Direcció de vendes

Carmen Caleya

Professora de Batxillerat i Cicles Formatius. Llicenciada en Llengües Aplicades Europees, especialització en Dret i Economia. Traductora Jurada d’anglès, francès i castellà

Alejandro Beltrán

Professor de Cicles Formatius. Especialista en Comerç Internacional i Transport i Logística

Albert Baile

Professor de Cicles Formatius. Especialista Comerç i Màrqueting.

Eduard Anglès

Professor de Cicles Formatius. Graduat en Economia, Màster de Formació del Professorat

Sònia Menéndez

Tutora de Turisme i professora de Cicles Formatius. Coordinació FpInnova. Diplomada en Turisme, Formació continua en Patrimoni Cultural, Geografia regional, Destinacions turístiques

Arantxa Martínez

Tutora d'Administració i Finances i professora de Cicles Formatius. Coordinadora d'Emprenedoria i Innovació. Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional

Imma García

Tutora de Comerç Internacional i professora de Cicles Formatius. Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior

Eduard Duran

Tutor de Transport i Logística i professor de Cicles Formatius. Capità de la Marina Mercant. Màster en Sistemes Integrats de Gestió

Marc Massana

Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària

Cristobal Poza

Professor de Màrqueting i Publicitat. Llicenciat en Filosofia. Especialista en Transformació Digital i Direcció i Lideratge.

Albert Noguera

Professor del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Silvia Galofré

Professora de Cicles Formatius. Especialista en Màrqueting Digital.