Aquest dilluns 16 d’abril, els alumnes de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional, van gaudir d’una sortida extraescolar a una Cooperativa que ha estat finançada per finances ètiques: COS (Cooperativa de Salut) que aposta per l’economia al servei de les persones i que treballen per oferir alternatives reals al món de la Salut.

És una entitat que coopera i fa xarxa per a poder col·laborar de forma conjunta en un nou paradigma, social, de relacions humanes i de concepció de la salut.

Gràcies a la col·laboració del centre amb FETS, entitat que promou el Finançament ètic i solidari, els alumnes han pogut gaudir i en primera persona d’un projecte de finançament ètic i social real que els ha permès consolidar els seus coneixements en aquesta matèria i poder conscienciar-los de la importància que té aquesta, dins del context econòmic-social actual.

La visita ha estat guiada per una treballadora cooperativista de COS, la Lauram que els hi ha explicat entre altres aspectes, com les finances ètiques poden ser compatibles la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals.

“El finançament ètic incorpora l’ètica en el conjunt del procés del finançament”