Prat Educació és un centre docent amb més de 95 anys de experiència.

Impartim Cicles Formatius de Grau Superior a Barcelona.

Estem cercant un/a professional per impartir alguns mòduls del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

Com a centre impulsem un model educatiu basat en l’alumnat, i en la implementació de metodologies actives orientades a assolir les competències. Participarà en la programació de continguts didàctics, i disseny de projectes propis.

REQUISITS:

Enginyeria informàtica o similar

Màster del professorat

Coneixements en Gestió de Bases de dades, programació modular (Java i similars) i  desenvolupament web (HTML, CSS, XML i similars).

Les matèries a impartir serien:

  • Programació de serveis i processos
  • Programació multimèdia i dispositius mòbils
  • Entorns de desenvolupament
  • Projecte

Valorable

Coneixements en desenvolupament front-end (interfícies i experiència d’usuari  experiència en docència de cicles formatius

Cerquem a un/a professional amb ganes i amb implicació en el projecte.

 

Idiomes

català / castellà

Valorable Anglès

Jornada 10 hores en horari de tarda

Retribució Centre concertat

 

Enviar currículum a mcolomer@prateducacio.com