Raquel Puerto

Raquel Puerto

Raquel Puerto

Professora de Batxillerat. Llicenciada en Arquitectura, Màster de Formació del Professorat

Professora del Batxillerat de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials

Professora de Batxillerat:

  • Dibuix tècnic
  • Física
  • Matemàtiques ciències aplicades
  • Matemàtiques ciències socials

Llicenciada en arquitectura

Màster de Formació del Professorat

Postgrau en Rehabilitació d’edificis.

Postgrau en Estudis d’Arquitectura Legal i Forense

Profesora associada en les assignatures de Disseny Gràfic, Expressió Gràfica i al Industrial Project Semester (IDPS) de la universitat EPSEVG UPC.