Marc Massana

Marc Massana

Marc Massana

Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària

Professor de Cicles Formatius:

Assignatura impartida:

Professor de Batxillerat:

Tutor de 1r al Cicle de Grau Superior de “Gestió de Vendes i Espais Comercials

Llicenciatura de Traducció i Interpretació. Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitat: anglès i rus.

Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitat: Didàctica de l’anglès

CQP (Certificat de Qualitat Pedagògica) Universitat Autònoma de Barcelona.

Professor d’anglès de nivell Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate i Upper-Intermediate.

Professor de llengua castellana i catalana a Universitat d’Economia i Finances (Sant Petersburg,Rússia)