Imma García

Garcia Imma

Imma García

Professora de Cicles Formatius. Economia Financera i Comptabilitat

Professora de Cicles Formatius:

  • CFGS Comerç internacional
  • CFGS Màrqueting i Publicitat amb Promoció turística
  • CFGS Màrqueting i Publictat
  • CFGS Administració i Finances

Assignatures impartides:

  • Gestió administrativa del comerç internacional
  • Gestió econòmica i financera de l’empresa
  • Investigació comercial
  • Projecte de Màrqueting i Publicitat
  • Procés integral de l’activitat comercial

Tutora de 1r al Cicle de Grau Superior de “Màrqueting i Publicitat”

Diplomatura Ciències Empresarials (UB)

Llicenciatura ADE (UOC)

Màster en Direcció de Recursos Humans (EAE)

Màster en Comptabilitat Superior (CEF)

Màster en Direcció Econòmic Financera (CEF)