Imma García

Imma García

Imma García

Tutora de Comerç Internacional i professora de Cicles Formatius. Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior

Professora de Cicles Formatius:

Assignatures impartides:

Tutora de 1r al Cicle de Grau Superior de “Màrqueting i Publicitat

Diplomatura Ciències Empresarials (UB)

Llicenciatura ADE (UOC)

Màster en Direcció de Recursos Humans (EAE)

Màster en Comptabilitat Superior (CEF)

Màster en Direcció Econòmic Financera (CEF)