Professors

Montse Colomer

Responsable del departament Escola-Empresa. Administració FP Online. Suport Pedagògic. Llicenciada en Psicologia, Màster en gestió i Administració de personal i Direcció de vendes

Responsable del Departament Empresa-Escola: pràctiques, borsa de treball i formació a empreses

Mariona Martín

Professora anglès

Marc Massana

Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària

Professor de Cicles Formatius: CFGS Comerç internacional CFGS Transport i Logística Assignatura impartida: Anglès Professor de Batxillerat: Anglès English for Life Tutor de 1r al Cicle de Grau Superior de “Gestió de Vendes i Espais Comercials” Llicenciatura de Traducció i Interpretació. Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitat: anglès i […]

Marina Moreno

Professora del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Marina Moreno

Professora de Cicles Formatius. Especialista en Informàtica

Mariona Martín

Professora de Cicles Formatius. Idiomes. Anglès i Alemany