Professors

Mariano Baños Martín

Director creatiu a les agències de publicitat: Trace, CID, Interalas

Montse Colomer

Llicenciada en Psicologia, Màster en gestió i Administració de personal i Direcció de vendes

Responsable del Departament Empresa-Escola: pràctiques, borsa de treball i formació a empreses

Marc Massana

Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària

Mariona Martín

Magistra Artium en Filologia anglesa i Lingüística Romànica. Curs de Metòdica i didàctica de l’alemany

Marta Baró

Cap d’Estudis de Cicles Formatius i Coordinadora Erasmus. Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica.

Maria Abril

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Màster en Gestió Cultural. Postgrau en Interpretació Ambiental.