Professors

Joan Gordi

Professor del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Justi Hidalgo

Professor de Cicles Formatius: CFGS Màrqueting i Publicitat CFGS Màrqueting i Publicitat amb Promoció turística CFGS Guia, Informacions i Assistències turístiques CFGS Allotjaments turístics Assignatures impartides: Recepció de reserves Gestió del Departament de Pisos Llançament de productes i serveis Serveis d’informació turístics Màrqueting turístic Direcció d’Allotjaments turístics RRHH en Allotjament Mitjans i suport de comunicació […]

Justi Hidalgo

Coordinador pedagògic de Cicles Formatius i de FP Online. Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.

Professor de Cicles Formatius: CFGS Màrqueting i Publicitat CFGS Màrqueting i Publicitat amb Promoció turística CFGS Guia, Informacions i Assistències turístiques CFGS Allotjaments turístics Assignatures impartides: Recepció de reserves Gestió del Departament de Pisos Llançament de productes i serveis Serveis d’informació turístics Màrqueting turístic Direcció d’Allotjaments turístics RRHH en Allotjament Mitjans i suport de comunicació […]

Josep Maria Garriga

Professor castellà i català