Professors

Evelyne Celerier

Global Product Manager de Harvard Bioscience; Nasdaq: HBIO

Eduard Anglès

Graduat en Economia, Màster de Formació del Professorat

Professor de Cicles Formatius de Grau Superior de la família d'Administració i Vendes

Eduard Duran

Capità de la Marina Mercant. Màster en Sistemes Integrats de Gestió