Professors

Alejandro Beltrán

Professor de Cicles Formatius. Especialista en Comerç Internacional i Transport i Logística

Professor de Cicles Formatius: Comerç Internacional Transport i Logística  

Albert Baile

Professor de Cicles Formatius. Especialista Comerç i Màrqueting.

Arantxa Martínez

Tutora d'Administració i Finances i professora de Cicles Formatius. Coordinadora d'Emprenedoria i Innovació. Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional

Professora de Cicles Formatius: CFGS Guia, Informacions i Assistències turístiques CFGS Màrqueting i Publictat CFGS Administració i Finances CFGS Transport i Logística Assignatures impartides: Projecte de Guia, Informacions i Assistències turístiques Empresa i iniciativa emprenedoria Gestió de la documentació jurídica Recursos humans i responsabilitat social corporativa Projecte d’Administració i Finances Gestió econòmica i financera de […]

Albert Riudeubàs

TUTOR BATXILLERAT CIENTÍFIC: Professor biologia, ciències de la terra i el medi ambient, ciències del món contemporani

Albert Noguera

Professor del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Albert Noguera

Professor del Cicle Formatiu de Grau Superior. Economia de mercats

Albert Baile

Professor de Cicles Formatius. Especialista Comerç i Màrqueting.

Alejandro Beltrán

Professor de Cicles Formatius. Especialista en Comerç Internacional i Transport i Logística

Professor de Cicles Formatius: Comerç Internacional Transport i Logística  

Arantxa Martínez

Professora de Cicles Formatius. Coordinadora d'Emprenedoria i Innovació