Professors

Albert Baile

Professor de Cicles Formatius. Especialista Comerç i Màrqueting.

Albert Riudeubàs

Tutor de Ciències i Tecnologia i professor de Batxillerat. Llicenciat en Biologia, Màster en Formació del Professorat

Professor del Batxillerat de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials

Alejandro Beltrán

Professor de Cicles Formatius. Especialista en Comerç Internacional i Transport i Logística

Professor de Cicles Formatius: Comerç Internacional Transport i Logística  

Arantxa Martínez

Tutora d'Administració i Finances i professora de Cicles Formatius. Coordinadora d'Emprenedoria i Innovació. Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional

Professora de Cicles Formatius: CFGS Guia, Informacions i Assistències turístiques CFGS Màrqueting i Publictat CFGS Administració i Finances CFGS Transport i Logística Assignatures impartides: Projecte de Guia, Informacions i Assistències turístiques Empresa i iniciativa emprenedoria Gestió de la documentació jurídica Recursos humans i responsabilitat social corporativa Projecte d’Administració i Finances Gestió econòmica i financera de […]