El Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en Administració i Finances que implementem a Prat Educació des del centre de Barcelona, ofereix una formació completa per a aquells que cerquen especialitzar-se en l’àmbit de la gestió comptable, fiscal i financera, tresoreria, recursos humans, i altres rols administratius. En aquest programa preparem els estudiants per a exercir funcions a despatxos professionals, entitats bancàries i a l’administració pública, a més de permetre’ls gestionar petites i mitjanes empreses.

Avui volem aprofundir una mica en cadascuna de les assignatures del Grau Superior, ja que el currículum acadèmic es divideix en dos cursos on implementem la nostra metodologia activa amb l’aprenentatge a través de projectes. Els cursos compten amb les següents assignatures:

Primer Curs

El primer curs del CFGS en Administració i Finances se centra en establir una sòlida base de coneixements fonamentals per als estudiants. A través d’assignatures com Comunicació i Atenció al Client, Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial, i Procés Integral de l’Activitat Comercial. Els alumnes adquireixen habilitats essencials en la gestió administrativa i la comunicació empresarial. Aquest cicle està adaptat per preparar els estudiants per a la seva futura carrera en l’àmbit administratiu i financer, les seves assignatures són:

 • Comunicació i Atenció al Client. Aquest mòdul es centra en desenvolupar habilitats de comunicació efectiva i tècniques per a l’atenció al client, essencials per a qualsevol professional en administració i finances. Els estudiants aprenen a gestionar situacions comunes i complexes en el tracte amb clients i usuaris.
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial. Aquí s’estudien els diferents tipus de documents legals i empresarials, la seva gestió, arxiu i protecció. S’adquireixen coneixements sobre els procediments legals i administratius necessaris per mantenir la documentació correcta i actualitzada.
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial. En aquesta assignatura s’analitza el cicle complet de l’activitat comercial, des de la prospecció i venda fins al seguiment postvenda. S’inclouen aspectes de màrqueting, tècniques de venda i negociació, així com la fidelització de clients.
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa.  S’estudia la gestió del personal i les polítiques de recursos humans, incloent-hi la contractació, formació, avaluació i motivació d’empleats. També s’aborden principis de responsabilitat social corporativa i la seva implementació a les empreses com s’expressa a través dels ODS.
 • Ofimàtica, Procés de la Informació i Màrqueting Digital (I). Aquest mòdul es focalitza en l’ús d’eines informàtiques i tecnològiques per a la gestió de la informació i la comunicació a l’empresa. Els estudiants aprenen a utilitzar software d’oficina i tècniques de màrqueting digital.
 • Anglès. El domini de l’anglès és fonamental en el món empresarial globalitzat. Aquest mòdul es centra en millorar les habilitats de comunicació en anglès, especialment en contextos professionals.
 • Formació i Orientació Laboral. Es prepara els estudiants per a la cerca de feina i la integració en el mercat laboral, ensenyant-los a elaborar currículums, preparar entrevistes i conèixer els seus drets i deures laborals.
 • Màrqueting Empresarial. Aquesta assignatura aborda conceptes bàsics i estratègies de màrqueting, proporcionant una base sòlida en la planificació i execució de campanyes de màrqueting.

Segon Curs

En el segon curs, l’enfocament es desplaça cap a la profundització i aplicació pràctica dels coneixements adquirits. Els mòduls avançats permeten als estudiants desenvolupar tasques comptables i financeres complexes. A més, s’ofereixen experiències pràctiques crucials amb l’aprenentatge a través de projectes. Els alumnes apliquen les seves habilitats en entorns professionals reals, assegurant una transició efectiva al món laboral.

 • Ofimàtica, Procés de la Informació i Màrqueting Digital (II). Continuació del mòdul del primer curs, aprofundint en l’ús avançat d’eines ofimàtiques i tècniques de màrqueting digital.
 • Gestió de Recursos Humans. S’amplien els coneixements sobre la gestió de personal, incloent-hi aspectes com la planificació de recursos humans, el desenvolupament professional i la legislació laboral.
 • Gestió Financera. Els estudiants aprenen a gestionar les finances d’una empresa, incloent-hi la comptabilitat, pressupostos, anàlisi financera i control de costos.
 • Comptabilitat Fiscal. Aquest mòdul es centra en la comptabilitat fiscal, ensenyant els alumnes a complir amb les obligacions fiscals i a gestionar impostos de manera eficient.
 • Gestió Logística i Comercial. S’estudien els processos logístics i comercials, incloent-hi la gestió d’inventaris, distribució i transport, així com les estratègies comercials per optimitzar les operacions de l’empresa.
 • Simulació Empresarial. Els alumnes participen en simulacions que repliquen l’entorn empresarial real, permetent-los aplicar els coneixements teòrics en situacions pràctiques.
 • Projecte d’Administració i Finances. En aquest projecte final, els estudiants han de desenvolupar un pla de negoci o resoldre un cas pràctic relacionat amb l’administració i finances, demostrant la seva capacitat per aplicar els coneixements adquirits.
 • Formació en Centres de Treball. Les pràctiques en empreses són una part essencial del cicle formatiu, proporcionant als estudiants experiència real en el sector i facilitant la seva inserció laboral.
 • Màrqueting Empresarial (II). S’aprofundeix en el màrqueting estratègic i operatiu, ensenyant els alumnes a desenvolupar i executar plans de màrqueting efectius, i a utilitzar eines per al comerç digital.

A més del títol de Tècnic Superior en Administració i Finances, els estudiants tenen l’oportunitat d’obtenir certificacions addicionals, com el certificat pack fiscal, el curs de productivitat personal de Google, i el certificat del programa de comptabilitat Contasol, entre altres. A Prat Educació proporcionem una formació integral i pràctica, adaptada a les necessitats del mercat actual i enfocada a maximitzar les oportunitats professionals dels nostres estudiants.