Centre d’Estudis Prat, l’Institut Gomà i les empreses participants fan un balanç molt positiu del projecte pilot, que ha permès a 150 alumnes formar-se en les soft skills aplicades a les organitzacions

La motivació, la passió, la responsabilitat social i col·lectiva, la comunicació, l’autonomia, la capacitat de prendre decisions, de resoldre conflictes, de treballar en equip, de gestionar el temps, de negociar, d’adquirir, processar i desenvolupar informació, d’orientar les accions a objectius, de col·laborar i cooperar. Les soft skills, han arribat amb força al món de l’empresa per quedar-s’hi.

Les noves tecnologies de la informació han fet que l’accés a la informació i al coneixement hagi deixat de ser el principal element diferenciador dels professionals a les organitzacions. En oposició a las hard skills, les soft skills són cada cop són més apreciades per les empreses per afrontar els reptes del mercat laboral.

Hermínia Gomà, directora de l’Institut Gomà, centre de referència en coaching i lideratge, apunta un canvi de paradigma dins les organitzacions en aquest sentit: “Avui els coneixements són necessaris però no suficients. Cal formar els futurs professionals en l’adaptabilitat, la poca resistència al canvi, la iniciativa i la proactivitat. Les empreses ja no retribueixen l’hora de feina perquè el talent, la innovació, la implicació, la passió, la creativitat o la iniciativa no es paguen amb diners”.

Com podem ajudar els joves a millor les seves soft skills amb l’objectiu que tinguin experiències professionals d’èxit?

Aquest ha estat l’esperit del projecte ‘Intel·ligència Emocional: De les persones als bons professionals, que el Centre d’Estudis Prat ha adreçat aquest curs a 150 alumnes de cicles formatius amb la col·laboració del mateix Institut Gomà i de 18 empreses col·laboradores on realitzen les pràctiques laborals.

La directora del Máster en Lideratge Personal i Coaching Teleològic va fer un balanç molt positiu dels resultats obtinguts en l’acte de tancament del projecte, al qual van assistir, també, les empreses participants. Gomà va compartir amb elles la clau per afavorir que els estudiants que tenen les seves primeres experiències laborals s’impliquin en les organitzacions: “Tots volem aprendre, necessitem reconeixement i volem que la nostra feina tingui sentit dins l’organització. A la pràctica tot es redueix a que ens importin les persones”.