Matriculació: DEL 19 AL 23 DE JULIOL DE 2021

idcat_mobil

Us recordem que la sol·licitud de preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior s’ha de fer mitjançant l’enllaç a la Web del Departament: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/sollicitud/, en el període comprès entre el 25 i el 31 de maig. (Només s’ha de presentar una única sol·licitud en el centre de primera opció i només en el cas d’haver d’enviar documentació serà al centre de primera opció).

 

Com es tramita la sol·licitud?

La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de cicle formatiu de formació professional de grau superior es pot presentar de dues maneres:

 

 • Sol·licitud amb suport informàtic
  s’ha d’emplenar el formulari i adjuntar escanejat o fotografiat:

  • Si l’alumne és major d’edat (o es fan els 18 anys durant l’any 2021):
   • DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Si l’alumne és menor d’edat (i no es fan els 18 anys durant l’any 2021):
   • De l’alumne: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea

   • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea

   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  • Tant si l’alumne és major d’edat com si es menor, s’haurà d’adjuntar el “certificat de notes finals d’accés al cicle”:
   • Certificat de la prova d’accés

   • Certificat nota mitjana Batxillerat

   • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà

   • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Tant si es fa la preinscripció amb formulari electrònic com en suport informàtic, en el cas que no poguéssim obtenir de les bases de dades d’Educació la documentació especificada, s’haurà d’acreditar documentalment abans de finalitzar el període de reclamacions del 23 al 30 de juny enviant al centre el certificat amb la nota mitjana dels estudis d’accés per correu electrònic a Prat: tramits@prateducacio.com i especificant a l’assumpte: CERTIFICAT NOTA + NOM ALUMNE.

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu, podran realitzar la preinscripció, i hauran de presentar per correu electrònic a Prat: tramits@prateducacio.com el certificat amb la nota mitjana dels estudis d’accés abans de finalitzar el període de reclamacions del 23 al 30 de juny, especificant a l’assumpte: CERTIFICAT NOTA + NOM ALUMNE.

Calendari oficial:

 • Presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 25 al 31 de maig.
 • Termini per presentar la documentació fins l’1 de juny
 • Llista amb puntuació provisional: 23 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: de les 13 h. del 23 al 30 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Llista un cop resoltes reclamacions: 5 de juliol
 • Llista amb puntuació ordenada: 8 de juliol
 • Llista d’admesos: 16 de juliol
 • Matrícula ordinària: del 19 al 23 de juliol (ambdós inclosos)
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre
  • Aquesta segona fase d’admissió és exclusivament per a les sol·licituds de 1r curs que en el procés ordinari no han obtingut plaça i, en el cas de grau superior, a més, la qualificació que consti en la llista ordenada sigui igual o superior a 5.
 • Llista d’admesos: 6 de setembre

Informació Addicional

Quan estiguis identificat en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya has d’omplir les dades del formulari electrònic que trobaràs a la seu electrònica del Departament d’Ensenyament. Entre d’altres dades, ha d’indicar la via d’accés al cicle formatiu de grau superior:

 • Via 1: alumnes procedents del batxillerat o equivalent.
 • Via 2: alumnes procedents d’un cicle formatiu de grau mitjà d’FP (amb formació addicional per a l’accés o sense).
 • Via 3: alumnes procedents de proves d’accés a un grau superior o altres requisits d’accés.També cal que especifiqui, per ordre de preferència, els centres educatius, els cicles formatius, el torn i el nivell (curs).

Important:

 • Per inscriure’t a Prat Educació necessitaràs el codi de centre. És aquest: 08013767.
 • Si ets un alumne procedent de Batxillerats o Cicles, pendent d’avaluació extraordinària, pots fer la sol·licitud de preinscripció igualment. Tanmateix, caldrà que indiquis com a nota valor 0. Un cop obtinguda la nota final en la convocatòria extraordinària és important que envïïs el “certificat de la qualificació” al centre que has escollit com a primera opció. En el cas de Prat Educació tramits@prateducacio.com

Si tens qualsevol qüestió o necesites algun aclariment, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a resoldre tots els dubtes sobre el nou procediment.

Correu electrònic: tramits@prateducacio.com

Telèfon: 93 215 58 52

Horari d’atenció al públic: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00h

Prat Educació
Entrevistes Prat Educació
Prat Educació

Enllaços externs

Disposeu d’informació completa i ben detallada de tot el procediment als diferents webs de la Generalitat:

 • Estudiar a Catalunya → Formació professional (grau superior)

  Pàgina d’informació del Departament d’Ensenyament sobre el procediment de preinscripció per a estudis de Formació Professional de Grau Superior.

 • Preinscripció al grau superior de formació professional

  Pàgina específica del tràmit a la web del Departament d’Ensenyament.
  Hi trobareu també l’accés per a realitzar la preinscripció telemàtica.

 • L'Administració Electrònica al procés de Preinscripció dels Cicles Formatius de Grau Superior

  Manual amb explicacions exhaustives del procediment de preinscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior de formació professional a la XTEC.

 • Accés a l'aplicatiu del RALC

  Pàgina d’autenticació d’usuaris per accedir al RALC. Dins aquesta aplicació podreu consultar el vostre IDALU.

 • La preinscripció als cicles formatius de grau superior d’FP es pot fer amb idCATMòbil

  Notícia al portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya.