Avui dia, els adolescents que acaben el Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Superior encara conserven, en l’elecció dels estudis, rols de gènere de generacions anteriors. Un 43% de nois entre els 16 i els 19 anys opten per estudiar una enginyeria, arquitectura o una carrera científica. Les noies opten per la medicina, el dret o les ciències socials en un 79%.

Aquestes dades surten de l’informe “El futuro laboral de los jóvenes” de Educa 20,.20 i la Fundación Axa en una enquesta realitzada a més de 12.000 joves espanyols d’entre 19 i 19 anys, estudiants de Batxillerat i Formació professional que ens permeten analitzar les seves inquietuds de futur.

D’aquesta manera, per als estudiants de Batxillerat, els graus de Ciències Socials i Jurídiques són els més populars, amb un 36% de nois i un 50% de noies que volen escollir-les.

Entre les carreres més mencionades trobem Medicina (11%), Psicologia (7%), Educació Infantil (5%), Infermeria (5%) i Educació Primària (4%).

Per a les noies, la segona opció són les carreres relacionades amb les Ciències de la Salut, mentre que per als nois, 2 de les 3 carreres preferides són Ingenyeria Informàtica (10%) i Industrial (8%).

A què volen dedicar-se?

Les dues opcions més populars quan es pregunta als joves sobre el seu futur són: treballar en una empresa multinacional (33%) o fer-ho al sector públic (32%), ja que consideren que es tracta d’una feina més estable i segura.

Encara tenim un 12% que volen crear noves empreses i un altre 12% que volen treballar com a autònom o freelance.

Com a diferència en gènere, podem dir que els nois es decanten per la feina a una empresa i les noies pel sector públic.