Professors

Quim Pastor

TUTOR BATXILLERAT SOCIAL: Professor història, geografia, història de l’art