Els llibres de text de 1r i 2n de Batxillerat de PRAT Educació per al curs 2021-2022 són els que es mostren a continuació. Es poden adquirir a qualsevol llibreria:

1r de Batxillerat - Matèries Comunes

Assignatura Llibre Editorial ISBN

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Llengua catalana i literatura 1 ENLLAÇ

Ed. Teide

978-84-307-5338-3

 

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos

Educaula 62. Col. Les Eines

978-84-15192-94-7

 

Antologia de poesia catalana. Nova Tria

Educaula 62

978-84-15954-56-9

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

CONECTOR

Ed. Teide

978-84-307-5350-5

 

Carmen Laforet, «NADA»

Austral educación.

978-84-233-5569-3

 

Lazarillo de Tormes

S.L.U. ESPASA LIBROS

9788467052282

FILOSOFIA

Filosofia

Ed. Vicens Vives

978-84-682-3203-4

ANGLÈS OPEN WORLD B2 Ed Cambridge 978-84-9036-905-0

1r de Batxillerat - Matèries MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 1 Bat (Ciències i Tecnologia)

Grup Promotor Santillana

978-84-904-7696-3

FÍSICA

Física 1

Grup Promotor Santillana

978-84-9047-7144

QUÍMICA

Química 1 Batxillerat

Mc Graw Hill

978-84-4861-1408

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix Tècnic 1

Ed. Casals

978-84-218-4790-9

BIOLOGIA

Biologia 1r Batxillerat (Sèrie Observa SABER FER)

Grup Promotor Santillana

978-84-9130-2735

1r de Batxillerat - Matèries MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES CCSS

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Ed. Santillana

9788483056868

CULTURA AUDIOVISUAL

Isidoro Arroyo Almaraz, Marta Llobera Català. Cultura Audiovisual

Ed Laberinto

978-84-8483-363-5

ECONOMIA

Economia

McGraw Hill

978-84-486-15-970

ECONOMIA DE L’EMPRESA

Economia de l’empresa 1

McGraw Hill

978-84-486-1452-2

LLATÍ

Llibre 1: Llatí 1r Batxillerat

Llibre 2: AAVV, Diccionari Il·lustrat Llatí. Llatí-Català / Català-Llatí

Llibre 1: Barcanova EditorialLlibre 2: Editorial VOX Llibre 1: 978-84-489-4031-7Llibre 2: 9788499742342

2n de Batxillerat - Matèries Comunes

Assignatura Llibre Editorial ISBN

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

ORDIT

Ed. Teide

978-84-307-5396-3

 

 J.Puig i Ferreter, «Aigües encantades»

Educació 62

978-84-92672-43-1

M. Rodoreda, «La plaça del Diamant»

Qualsevol edició

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 2

Ed. Teide

978-84-307-5351-2

 

Carmen Laforet, «NADA»

Austral Educación

978-84-233-5569-3

 

A. Buero Vallejo, «La fundación»

S.L.U. ESPASA LIBROS

9788467033335

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Història de la filosofia

Ed. Vicens Vives

978-84-682-3607-0

HISTÒRIA Història Sèrie descobreix Grup promotor Santillana 978-84-9130-280-3

2n de Batxillerat - Matèries MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 2 Batx (Ciències i Tecnologia)

Grup Promotor Santillana

978-84-9130-2797

FÍSICA

Física 2

Grup Promotor Santillana

978-84-9130-2384

QUÍMICA

Química 2 Batxillerat

Mc Graw Hill

978-84-486-1409-6

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix Tècnic 2

Ed. Casals

978-84-218-6147-9

BIOLOGIA

Biologia 2

Grup Promotor Santillana

978-84-9130-2766

C.T.M.A

Ciències de la terra i del medi ambient 2

Ed. Castellnou

978-84-17406-196

2n de Batxillerat - Matèries MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES CCSS

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2

Mc Graw Hill

978-84-486-1045-6

GEOGRAFIA

Geografia

Vicens Vives

9788468236087

ECONOMIA DE L’EMPRESA

Economia de l’empresa 2

McGraw-Hill

9788448614508 

HISTÒRIA DE L’ART

DD.AA Història de l’art

Vicens Vives 978-84-682-3606

LLATÍ

Llibre 1: Llatí 2n BatxilleratLlibre 2: Ovidi, Metamorfosis

Llibre 3: Plaute, Amfitrió. La comèdia de l’olla.

Llibre 1: Barcanova EditorialLlibre 2: Edicions La Magrana

Llibre 3: Alpha Editorial / Fundació Bernat Metge

Llibre 1: 978-84-489-4189-5Llibre 2: 9788482645636

Llibre 3: 9788498593549