CFGS Transporte y Logística

Organizar, gestionar y controlar operaciones del transporte de mercancías y de viajeros en el ámbito nacional e internacional.

Profesores destacados:

Eduard Duran
Capità de la Marina Mercant. Màster en Sistemes Integrats de Gestió
Jordi Ballester
Perfeccionament de Formadors. Capacitació Càrrega Aèria. Gestió Professional de la Logística
Lluis García
Executive MBA. Màster en Comerç Electrònic. Diplomes de postgrau en Direcció d'empreses i E-business
Eduard Anglès
Graduat en Economia, Màster de Formació del Professorat

Per què Transport i Logística?

Inserció Laboral Transport i Logística

El sector de la logística i el transport és vital per a l’economia productiva del nostre país. Amb un increment sostingut i amb unes perspectives de millora notables al llarg dels propers anys, aquest àmbit de la nostra economia requereix tècnics especialistes amb coneixements i capacitats per a poder desenvolupar de manera eficient, les tasques i estratègies específiques vinculades a aquest sector econòmic emergent.

Cicle Formatiu amb opció de Formació DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Transport i Logística aprendràs a organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional. També a planificar i gestionar activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i sobre els principis de qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient que demanda la Unió Europea.

Pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com cap de trànsit; cap d’operacions; gerent d’empreses de transport; inspector de transport; gestor de transport; cap de circulació; agent de transport; agent de càrrega; o bé comercial de serveis de transport, transitari, consignatari de vaixells, operador logístic, o tècnic del transport.

Xarxa d'empreses col·laboradores

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Transport i Logística

 • cap de trànsit d’empreses de transport de viatgers per carretera
 • cap d’operacions
 • gerent de l’empresa de transport
 • inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera
 • cap d’estació d’autobusos
 • gestor o gestora de transport per carretera
 • comercial de serveis de transport per carretera
 • gerent d’empreses de transport per carretera
 • cap de circulació
 • agent de transports
 • agent de càrrega
 • comercial de serveis de transport
 • operador o operadora de transport porta a porta
 • transitari o transitària
 • consignatari o consignatària de vaixells
 • operador logístic o operadora logística
 • cap de magatzem
 • tècnic o tècnica en logística del transport
 • coordinador o coordinadora logística
 • tècnic o tècnica en logística inversa
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Comerç Internacional

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor de 1r: Joan Carles Chicharro

Tutor de 2n: Eduard Duran

AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 2 Gestió administrativa del comerç internacional12
UF1: Organismes i normes internacionalsAlejandro Beltran
UF2: Intercanvis intracomunitarisAlejandro Beltran
UF3: Operacions amb països tercersAlejandro Beltran
UF4: Gestió duaneraAlejandro Beltran
Mòd. 4 Gestió econòmica i financera de l’empresa12
UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançamentArantxa Martínez
UF2: Operativa de compravenda i tresoreriaArantxa Martínez
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarialArantxa Martínez
Mòd. 6 Logística d’emmagatzematge7
UF1: Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç internacionalJoan Carles Chicharro
UF 2: Organització dels espais i del procés d’emmagatzematgeJoan Carles Chicharro
UF3: Gestió i supervisió d’estocsJoan Carles Chicharro
Mòd. 9 Transport internacional de mercaderies12
UF1: Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarrilEduard Duran
UF2: Transport internacional marítimEduard Duran
Mòd. 11 Anglès7
UF1: Anglès tècnicLaia García
Mòd. 12 Segona llengua estrangera
UF1: Segona llengua estrangera: FrancèsCarmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: XinèsChün Chün Chin
UF1: Segona llengua estrangera: AlemanyMariona Martín
Mòd. 13 Formació i orientació laboral5
UF1: Incorporació al treballEduard Anglès
UF2: Prevenció de riscos laboralEduard Anglès
AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 1: Comercialització del transport7
UF1: Promoció del servei de transport i la logísticaLluís García
UF2: Negociació de la venda del servei de transport i la logísticaLluís García
Mòd. 3: Gestió administrativa del transport i la logística12
UF1: Prestació del servei del transport per carreteraMaribel López
UF2: Gestió de recursos humans i material del transport per carreteraMaribel López
UF3: Contractes i assegurances del transport per carreteraMaribel López
Mòd. 5: Logística d’aprovisionament6
UF1: Planificació d’aprovisionamentEduard Anglès
UF2: Prospecció i negociació amb proveïdorsEduard Anglès
UF3: Compres i controlEduard Anglès
Mòd. 7: Organització del transport de mercaderies7
UF1: Organització del transport de mercaderies per carreteraJordi Ballester
Mòd. 8: Organització del transport de viatgers6
UF1: Organització del transport de viatgers per carreteraJordi Ballester
Mòd. 10: Organització d’altres serveis de transport
UF1: Organització d’altres serveis de transport: aeri, marítim i ferrocarrilEduard Duran
Mòd. 14: Projecte de transport i logística5
UF1: Projecte de transport i logísticaEduard Duran
Mòd. 15: Formació en centres de treball
UF1: FCT PràctiquesMontse Colomer
Mòd. 16 CLL: Comunicació i atenció al client
UF1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al clientLaia García
UF2: Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al clientLaia García

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T