CFGS Márqueting y Publicidad

Utilizar la fuerza de las políticas comunicativas y de sensibilización, mediante aptitudes como la creatividad y el emprendimiento.

Profesores destacados:

Imma García
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior
Lluis García
Executive MBA. Màster en Comerç Electrònic. Diplomes de postgrau en Direcció d'empreses i E-business
Justi Hidalgo
Coordinador pedagògic de Cicles Formatius. Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.

Per què Màrqueting i Publicitat?

Aquests estudis de Màrqueting i Publicitat de nova creació donen resposta a la demanda creixent de tècnics especialistes en comunicació, disseny i aplicació d’estratègies de màrqueting, com també amb coneixements d’investigacions de mercat. Uns estudis que d’acord amb els nous temps, incorporen l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies més demanades amb la finalitat de garantir al nostre alumnat, una formació de caràcter integral i per tant una capacitat d’afrontar les nombroses especificitats d’uns sectors tant diversos com alhora complementaris i canviants.

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat aprendràs a utilitzar la força de les polítiques comunicatives i de sensibilització, mitjançant aptituds com la creativitat i l’emprenedoria. Els alumnes que vulguin duu a terme aquests estudis han de ser dinàmiques i amb esperit de millora i d’observació permanent. Els permetrà integrar-se professionalment en l’àmbit de la comunicació i els estudis de mercat.

Els alumnes assumiran com a essencial, tant el domini dels instruments digitals com la permanent necessitat de formació atenent als canvis continus que experimenten uns mitjans i uns models de negoci on les noves formes de comunicació social i empresarial, i la innovació tecnològica que es produeix al seu voltant són una constant.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball de tècnic als departaments de màrqueting, de gestió comercial, investigació de mercat, compravenda, marxandatge, comunicació, així com també en el sector de la publicitat.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de l’organització de la informació en la investigació comercial, de l’elaboració de la informació de base per establir les polítiques de màrqueting y control de l’acció publicitària.

L’àmbit professional i de treball està dins els departaments comercials i de màrqueting de qualsevol empresa, comerços associats, centres comercials, grans superfícies, agències comercials, empreses d’investigació de mercats. Els llocs de treball als que pot optar un alumne d’aquest Cicle són:

  • Assistent del cap de producte
  • Tècnic de màrqueting
  • Tècnic en publicitat
  • Tècnic en relacions públiques
  • Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
  • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
  • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública
  • Inspector d’enquestadors
  • Codificador de dades per a investigacions de mercats
  • Gestió del màrqueting digital
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Màrqueting i Publicitat

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora

Pla Docent

AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 1: Atenció al client, consumidor i usuari5 
UF1: Organització de l’atenció al clientJoan Carles Chicharro
UF2: Gestió i manteniment de dades de clientsJoan Carles Chicharro
UF3: Gestió de processos de serveis al consumidorJoan Carles Chicharro
Mòd.3: Gestió econòmica i financera de l’empresa12 
UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançamentImma García
UF2: Operativa de compravenda i tresoreriaImma García
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarialImma García
Mòd. 4: Investigació comercial8 
UF1: Planificació de a investigació comercialEduard Anglès
UF2: Fase exploratòria de la investigació comercialEduard Anglès
UF3: Fase concloent de la investigació comercialEduard Anglès
UF4: Tractament, anàlisi i conclusionsEduard Anglès
Mòd. 7: Màrqueting digital11 
UF1: Eines de màrqueting digitalLeonora Bueno
UF2: Pla de Màrqueting digitalLeonora Bueno
Mòd.9: Polítiques de màrqueting12 
UF1: Organització comercialJusti Hidalgo
UF2: Màrqueting estratègicJusti Hidalgo
UF3: Màrqueting operacionalJusti Hidalgo
UF4: Pla de màrquetingJusti Hidalgo
Mòd.11: Anglès7 
UF1: Anglès tècnicLaia Garcia
Mòd.12: Formació i orientació laboral5 
UF1: Incorporació al treballJoan Carles Chicharro
UF2: Prevenció de riscos laboralsJoan Carles Chicharro
AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 2: Disseny i elaboració de material de comunicació9 
UF1: Planificació i organització del pla de comunicacióPilar Gobierno
UF2: Elaboració de material de comunicacióPilar Gobierno
Mòd.5: Treball de camp en la investigació comercial6
UF1: Selecció, formació i motivació de treball de campE. Anglès
UF2: Organització i control del personal de treball de campE. Anglès
Mòd. 6: Llançament de productes i serveis6
UF1:Planificació del llançamentJusti Hidalgo
UF2: Accions de llançament i controlJusti Hidalgo
Mòd. 8: Mitjans i suports de comunicació6
UF1:Elaboració del pla de mitjansMarc Alemany
UF2: Control de l’execució del pla de mitjansMarc Alemany
Mòd. 10: Relacions Públiques i organització d’esdeveniments de Màrqueting6
UF1:Relacions públiques i protocol empresarialSònia Menéndez
UF2: Organització d’esdeveniments de màrquetingSònia Menéndez
Mòd.13: Projecte de màrqueting i publicitat 5
UF1: Projecte de màrqueting i publicitatPilar Gobierno
Mòd.14: Formació en centres de treball 22
UF1: PràctiquesMontse Colomer
AsignaturaDuracióProfessor/a
Mòd. 1: Atenció al client, consumidor i usuari99 hores
 
UF1: Organització de l’atenció al client33 horesJoan Carles Chicharro
UF2: Gestió i manteniment de dades de clients33 horesJoan Carles Chicharro
UF3: Gestió de processos de serveis al consumidor33 horesJoan Carles Chicharro
Mòd.3: Gestió econòmica i financera de l’empresa105 hores
 
UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament39 horesImma García
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria33 horesImma García
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial33 horesImma García
Mòd. 4: Investigació comercial88 hores
 
UF1: Planificació de a investigació comercial22 horesHéctor Serrano
UF2: Fase exploratòria de la investigació comercial22 horesHéctor Serrano 
UF3: Fase concloent de la investigació comercial22 horesHéctor Serrano 
UF4: Tractament, anàlisi i conclusions22 horesHéctor Serrano 
Mòd. 7: Màrqueting digital109 hores
 
UF1: Eines de màrqueting digital76 horesLeonora Bueno
UF2: Pla de Màrqueting digital33 horesLeonora Bueno
Mòd.9: Polítiques de màrqueting105 hores
 
UF1: Organització comercial22 horesJusti Hidalgo
UF2: Màrqueting estratègic28 horesJusti Hidalgo
UF3: Màrqueting operacional33 horesJusti Hidalgo
UF4: Pla de màrqueting22 horesJusti Hidalgo
Mòd.11: Anglès132 hores
 
UF1: Anglès tècnic132 horesMariona Martín
Mòd.12: Formació i orientació laboral99 hores
 
UF1: Incorporació al treball66 horesCarme Gómez
UF2: Prevenció de riscos laborals33 horesCarme Gómez
Mòd.18: Segona llengua estrangera per la promoció turística99 hores
UF1: Segona llengua estrangera99 horesCarmen Caleya
AsignaturaDuracióProfessor/a
Mòd. 2: Disseny i elaboració de material de comunicació99 hores
 
UF1: Planificació i organització del pla de comunicació33 horesPilar Gobierno
UF2: Elaboració de material de comunicació66 horesPilar Gobierno  
Mòd.5: Treball de camp en la investigació comercial66 hores
UF1: Selecció, formació i motivació de treball de camp45 horesEduard Anglès
UF2: Organització i control del personal de treball de camp21 horesEduard Anglès
Mòd. 6: Llançament de productes i serveis132 hores
UF1:Planificació del llançament66 horesMarc Alemany
UF2: Accions de llançament i control66 hores
Marc Alemany
Mòd. 8: Mitjans i suports de comunicació55 hores
UF1:Elaboració del pla de mitjans33 horesJusti Hidalgo
UF2: Control de l’execució del pla de mitjans22 horesJusti Hidalgo 
Mòd. 10: Relacions Públiques i organització d’esdeveniments de Màrqueting132 hores
UF1:Relacions públiques i protocol empresarial66 hores
Sònia Menémdez
UF2: Organització d’esdeveniments de màrqueting66 horesSònia Menémdez
Mòd.13: Projecte de màrqueting i publicitat 66 hores
UF1: Projecte de màrqueting i publicitat66 hores
Justi Hidalgo
Mòd.14: Formació en centres de treball 350 hores
UF1: Pràctiques350 horesMontse Colomer
Mòd. 15: Procediments de recepció de visitants66 hores
UF1: Procediments de recepció de visitants66 horesToni Trigueros
Mòd. 16: Estructura del mercat turístic99 hores
UF1: Contextualització del sector turístic20 horesMaria Abril
UF2: Tipologies i tendències turístiques20 horesMaria Abril
UF3: Oferta i demanda turística59 horesMaria Abril
Mòd. 17: Recursos turístics99 hores
UF1: Patrimoni cultural49 horesMaria Abril
UF2: Patrimoni natural25 horesMaria Abril
UF3: Interpretació del patrimoni25 horesMaria Abril

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T