CFGS Guía, Información y Asistencias Turísticas

Diseñar productos, crear planes de marketing y de comunicación, técnicas de relaciones públicas y protocolo relacionadas con el sector del Turismo.

Profesores destacados:

Justi Hidalgo
Coordinador pedagògic de Cicles Formatius. Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.
Sònia Menéndez
Diplomada en Turisme, Formació continua en Patrimoni Cultural, Geografia regional, Destinacions turístiques
Maria Abril
Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Màster en Gestió Cultural. Postgrau en Interpretació Ambiental.
Marta Baró
Cap d’Estudis de Cicles Formatius i Coordinadora Erasmus. Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica.

Per què Guia, Informació i Assistències Turístiques?

Els estudis de Guia, Informació i Assistències turístiques són uns estudis molt polivalents, que permeten accedir a una àmplia varietat de professions dins d’un dels sectors econòmics puntals i més sòlids del nostre país que actualment ofereix unes perspectives notables tot i l’elevat grau de competitivitat que sempre ha caracteritzat aquest àmbit productiu.

Els nostres exalumnes expliquen la seva experiència...

Nom i cognom: Elisenda Borràs, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.Prat: Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Comercialització i Informació Turística, equivalent a CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques.

ActualmentVaig fundar l’empresa El Bosc Vertical i en sóc la directora. Es tracta d’un parc d’aventures als arbres que vaig idear durant els meus estudis a Centre d’Estudis Prat.

Què és el que més valores del centre? Del Centre destacaria el suport dels professors a l’alumne, que sempre van recolzarme. El que més m’ha servit ha estat el pla d’empresa que vaig crear per al Bosc Vertical durant els estudis. La relació amb els professors era molt propera gràcies als grups reduïts i vaig emportar-me una gran base de coneixements.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques aprendràs a  dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de comunicació, tècniques de relacions públiques i protocol relacionades amb el sector del Turisme. A més, et formaràs per a esdevenir guia de grups des d’una perspectiva innovadora i emprenedora.

Institució col·laboradora de:

Logo Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018

Pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a promotor i dinamitzador d’espais turístics; dissenyador de productes turístics; guia i informador de grups; relacions públiques d’establiments i esdeveniments; informador i guia turístic; de tècnic en organització de fires i esdeveniments; de promotor o dinamitzador de nuclis i destinacions turístiques en entitats d’informació i promoció turística; i també, en agències de viatges, hotels i empreses de transport.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Guía, Informació i Assistències Turístiques

Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Guia local
 • Guia acompanyant
 • Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural
 • Personal informador turístic
 • Cap d’oficines d’informació
 • Personal promotor turístic
 • Personal tècnic d’empresa de consultoria turística
 • Agent de desenvolupament turístic local
 • Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim
 • Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports)
 • Personal encarregat de facturació en terminals de transport
 • Personal assistent en fires, congressos i convencions
 • Personal encarregat de serveis en esdeveniments
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Gestió d’allotjaments turístics

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor de 1r: Justi Hidalgo

Tutora de 2n: Sònia Menéndez

AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 1: Estructura del mercat turístic8
UF1: Contextualització del sector turísticSònia Menéndez
UF2: Tipologies i tendències turístiquesSònia Menéndez
UF3: L’oferta i la demanda turísticaSònia Menéndez
Mòd. 4: Protocol i relacions públiques8 
UF1: Protocol institucional,, empresarial i socialSònia Menéndez
UF2: Comunicació i atenció als clientsSònia Menéndez
UF3: Les relacions públiques en l’àmbit turísticSònia Menéndez
Mòd. 8: Màrqueting Turístic10
UF1: Contextualització del sector turísticJusti Hidalgo
UF2: Els consumidors de productes i serveis turísticsJusti Hidalgo
UF3: El màrqueting mix i noves tecnologiesJusti Hidalgo
UF4: El pla de màrquetingJusti Hidalgo
Mòd. 9: Anglès7
UF1: Anglès tècnicMarta Baró
Mòd. 10: Segona llengua estrangera7
UF1: Segona llengua estrangera: AlemanyMariona Martín
UF1: Segona llengua estrangera: FrancèsCarmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: XinèsChün Chün Chin
Mòd. 11: Formació i orientació laboral5
UF1: Incorporació al treballCarme Gómez
UF2: Prevenció de riscos laboralsCarme Gómez
AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 2: Destinacions turístiques12
UF1: Geografia turística de Catalunya i EspanyaQuim Pastor
UF2: Geografia turística d’Europa i de la resta del mónQuim Pastor
UF3: Destinacions turístiques de Catalunya i EspanyaQuim Pastor
UF4: Destinacions turístiques internacionalQuim Pastor
Mòd. 3: Serveis d’informació turístiques6
UF1: Sistemes d’informació turístiquesJusti Hidalgo
UF2: Pla d’atenció al públicJusti Hidalgo
UF3: Direcció d’entitats d’informació turístiquesArantxa Martínez
Mòd. 5: Recursos turístics10
UF1: Patrimoni culturalToni Trigueros
UF2: Patrimoni naturalToni Trigueros
UF3: Interpretació del patrimoniToni Trigueros
Mòd. 6: Processos de guia i assistència turística8
UF1: Els serveis de guiaMaría Abril
UF2: Mobilitats de grupsMaría Abril
UF3: Assistència i guia de grupsMaría Abril
Mòd. 7: Disseny de productes turístics8
UF1: El producte turísticSònia Menéndez
UF2: Planificació del producte turísticSònia Menéndez
UF3: Desenvolupament del producte turísticSònia Menéndez
Mòd. 12 Empresa i iniciativa emprenedora4
UF1: Empresa iniciativa emprenedoraArantxa Martínez
Mòd.13: Projecte de guia, informació i assistències turístiques5
UF1: ProjecteJusti Hidalgo
Mòd.14: Formació en Centres de treball22
UF1: FCT PràctiquesMontse Colomer
Mòd. 15: Comercialització d’events (CLL)
UF1: Comercialització d’eventsMaría Abril

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T