CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos

Coordinación de establecimientos turísticos, con formación específica de comunicación y atención al cliente, y capacidad de detección y análisis de las opciones de negocio.

Profesores destacados:

Justi Hidalgo
Justi Hidalgo
Coordinador pedagògic de Cicles Formatius i de FP Online. Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.
Maria Abril
Maria Abril
Tutora de Turisme i professora de Cicles Formatius. Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Màster en Gestió Cultural. Postgrau en Interpretació Ambiental.
Marta Baró
Marta Baró
Cap d’Estudis de Cicles Formatius i Coordinadora Erasmus. Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica.
Toni Trigueros
Toni Trigueros
Tutor de Turisme i professor de Cicles Formatius. Coordinació Emprenedoria. Graduat en Turisme i Direcció Hotelera, Màster en Formació del Professorat

Gestió d'Allotjaments Turístics

La magnitud de les xifres del turisme a Catalunya són enormes i en conseqüència les del sector de l’Allotjament turístic també. Un sector que tot i esdevenir una font d’oportunitats, alhora té la urgència de superar reptes com l’extensió de les noves tecnologies en la quotidianitat de totes les seves activitats, l’increment del seu grau d’internacionalització, o garantir una ferma integració del producte turístic base, al món del comerç, l’oci, la cultura o la celebració d’esdeveniments.

Cicle Formatiu impartit amb Formació DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Gestió d’allotjaments turístics esdevindràs un especialista de la coordinació d’establiments turístics, amb formació específica de comunicació i atenció al client, i capacitat de detecció i anàlisi de les opcions de negoci que puguin donar-se en el teu àmbit de treball. Una aposta vital en un entorn laboral dinàmic, de transversalitat creixent, i amb una vocació de projecció exterior reconeguda.

Pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a Subdirector d’allotjaments d’establiments turístics; Cap de recepció; Encarregats de reserves; Cap de reserves; Coordinador de qualitat; Governant o supervisor general del servei de pisos i neteja; Supervisors de secció del servei de pisos i neteja; Gestor d’allotjament en residències, hospitals i similars; Gestors d’allotjament en cases rurals; Coordinadors d’esdeveniments; Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics; Agent comercials d’establiments d’allotjaments turístics.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d'Allotjaments Turístics

Aquest professional exercirà l’activitat habitualment al sector turístic, en especial en el subsector dels allotjaments turístics tant hotelers com extrahotelers, incloent-hi també alguns tipus afins com les residències sanitàries, hospitalàries, d’estudiants, entre d’altres, sigui quina sigui la seva modalitat.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Subdirectors d’allotjaments d’establiments turístics
 • Caps de recepció
 • Encarregats de reserves
 • Caps de reserves
 • Coordinadors de qualitat
 • Governants o supervisors generals del servei de pisos i neteja
 • Subgovernants o supervisors de secció del servei de pisos i neteja
 • Gestors d’allotjament en residències, hospitals i similars
 • Gestors d’allotjament en cases rurals
 • Coordinadors d’esdeveniments
 • Caps de vendes en establiments d’allotjaments turístics
 • Agents comercials d’establiments d’allotjaments turístics

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Guia, Informació i Assistències Turístiques

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor de 1r i 2n: Justi Hidalgo

AsignaturaDuracióProfessor/a
Mòd. 1: Estructura del mercat turístic99 hores
UF1: Contextualització del sector turístic20 horesSònia Menéndez
UF2: Tipologies i tendències turístiques20 horesSònia Menéndez
UF3: L’oferta i la demanda turística59 horesSònia Menéndez
Mòd. 4: Protocol i relacions públiques132 hores 
UF1: Protocol institucional,, empresarial i social66 horesSònia Menéndez
UF2: Comunicació i atenció als clients46 horesSònia Menéndez
UF3: Les relacions públiques en l’àmbit turísticUF3: Les relacions públiques en l’àmbit turístic20 horesSònia Menéndez
Mòd. 8: Màrqueting Turístic132 hores
UF1: Contextualització del sector turístic43 horesJusti Hidalgo
UF2: Els consumidors de productes i serveis turístics22 horesJusti Hidalgo
UF3: El màrqueting mix i noves tecnologies45 horesJusti Hidalgo
UF4: El pla de màrqueting22 horesJusti Hidalgo
Mòd. 9: Anglès132 hores
UF1: Anglès tècnic132 horesMarta Baró
Mòd. 10: Segona llengua estrangera132 hores
UF1: Segona llengua estrangera: Alemany132 horesMariona Martín
UF1: Segona llengua estrangera: Francès132 horesCarmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: Xinès132 horesChün Chün Chin
Mòd. 11: Formació i orientació laboral 99 hores
UF1: Incorporació al treball66 horesCarme Gómez
UF2: Prevenció de riscos laborals33 horesCarme Gómez
AsignaturaDuracióProfessor/a
Mòd. 2: Recepció i Reserves
165 hores
UF1: Organització del dept. de recepció25 horesToni Trigueros
UF2: Gestió de reserves60 horesToni Trigueros
UF3: Procediments de recepció60 horesToni Trigueros
UF4: Sistemes de seguretat20 horesToni Trigueros
Mòd. 3: Gestió del Departament de Pisos
132 hores
UF1: Organització del dept. de pisos20 horesToni Trigueros
UF2: Gestió d’instal·lacions, equipacions i recursos17 horesToni Trigueros
UF3: Supervisió de l’àrea d’allotjaments65 hores
Toni Trigueros
UF4: Bugaderia i llenceria30 horesToni Trigueros
Mòd. 7: Direcció d’Allotjaments Turístics turístics231 hores
UF1: Coordinació de l’àrea d’allotjaments33 horesJusti Hidalgo
UF2: Rendibilitat econòmica i financera80 horesJusti Hidalgo
UF3: Explotació econòmica45 horesJusti Hidalgo
UF4: Sistemes de qualitat33 horesJusti Hidalgo
UF5: Direcció d’establiments d’allotjaments40 horesJusti Hidalgo
Mòd. 8: Recursos Humans en l’allotjament
66 hores
UF1: Recursos Humans en l’allotjament20 horesMaria Abril
UF2: Planificació de RRHH20  horesMaria Abril
UF3: Gestió del personal26 horesMaria Abril
Mòd. 13: Projecte
66 horesJusti Hidalgo
Mòd. 14: FCT
350 hores
Montse Colomer

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T