CFGS Comercio Internacional

Convertirse en experto en gestión de importaciones y exportaciones, así como en la búsqueda de información sobre los mercados internacionales.

Profesores destacados:

Imma García
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior
Lluis García
Executive MBA. Màster en Comerç Electrònic. Diplomes de postgrau en Direcció d'empreses i E-business
Leonora Bueno
Llicenciada en Informàtica. Administradora de Plataforma Moodle
Marc Massana
Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària

Per què Comerç Internacional?

Estudiar Comerç internacional és realitzar una ferma aposta per integrar-se professionalment a sectors econòmics amb vocació d’internacionalitzar els seus productes i serveis i que requereixen de manera creixent, tècnics especialistes amb coneixements específics en comerç internacional que els permeti afrontar els reptes de futur associats a la seva activitat de recerca de noves oportunitats arreu del món.

Cicle Formatiu amb opció de Formació DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional sentiràs com a propi que teu seu àmbit ordinari d’interacció social i laboral a dia d’avui és global i aprendràs a esdevenir un expert en gestió d’importacions i exportacions, així com en la recerca d’informació sobre els mercats internacionals.

Pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a gestor en operacions d’importació/exportació; en compra venda de mercaderies a nivell internacional; processos de logística i emmagatzematge; operacions de finançament per a transaccions internacionals; i al departament de màrqueting internacional

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional

 • tècnic o tècnica en comerç exterior
 • tècnic o tècnica d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores
 • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional
 • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional
 • agent de comerç internacional
 • tècnic o tècnica de màrqueting internacional
 • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional
 • tècnic o tècnica de venda internacional
 • assistent o assistenta al departament d’operacions comercials internacionals
 • transitari o transitària
 • consignatari o consignatària de vaixells
 • operador logístic o operadora logística
 • cap de magatzem
 • tècnic o tècnica en logística del transport
 • coordinador logístic o coordinadora logística
 • tècnic o tècnica en logística inversa
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Transport i Logística

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor de 1r: Héctor Serrano

Tutor de 2n: Lluís García

AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 1 Gestió Adm. del comerç Internacional12
UF1: Organismes i normes internacionalImma García
UF2: Intercanvis intracomunitarisImma García
UF3: Operacions amb països tercersImma García
UF4: Gestió duaneraImma García
Mòd. 4: Gestió financera internacional12
UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançamentHéctor Serrano
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria..Héctor Serrano
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresariallHéctor Serrano
Mòd. 5 Transport Internacional de mercaderies12
UF1: Transport internacional terrestre: Carretera i ferrocarrilAlejandro Beltran
UF2: Transport internacional marítim i aeriAlejandro Beltran
Mòd. 6 Logística d’emmagatzematge7
UF1: Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacionalImma García
UF2: Organització dels espais i dels procés d’emmagatzematgeImma García
UF3: Gestió i supervisió d’estocsImma García
Mòd. 11 Anglès7
UF1: Anglès tècnicLaia García
Mòd. 12 Segona llengua estrangera
UF1: Segona llengua estrangera: AlemanyMariona Martín
UF1: Segona llengua estrangera: FrancèsCarmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: XinésChün Cün Chin
AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 2 Finançament internacional7
UF1: Instruments per a la gestió de riscos de canviMaribel López
UF2: Finançament de comerç exteriorMaribel López
UF3: Instruments financers de suport a l’exportacióMaribel López
Mòd. 3: Mitjans de pagaments internacionals6
UF1: Selecció i gestió de mitjans de pagaments simplesMaribel López
UF2: Selecció i gestió de mitjans de pagaments documentarisMaribel López
Mòd. 7 Màrqueting internacional9
UF1: Estratègies d’internacionalització d l’empresaLluís García
UF2: Pla de màrqueting internacionalLluís García
Mòd. 8 Sistema d’informació de mercats6
UF1: Prospecció de mercats internacionalsAlejandro Beltran
UF2: Explotació de la prospeccióAlejandro Beltran
Mòd. 9 Negociació internacional6
UF1: Contractació internacionalAlejandro Beltran
UF2: Estratègies de negociació internacionalAlejandro Beltran
Mòd. 10 Comerç digital internacional4
UF1: Eines pel comerç digital internacionalLeonora Bueno
UF2: El pla de màrqueting digital internacionalLeonora Bueno
Mòd. 14 Projecte de comerç internacional5
UF1: Projecte de comerç internacionalLluís García
Mòd. 15 Formació en centre de treball22
UF1 FCTMontse Colomer
Mód. 16 Comunicació al client
UF1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al clientLaia García
UF2: Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al clientLaia García

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T