CFGS Administración y Finanzas

Operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales, financieros y logísticos.

Profesores destacados:

Arantxa Martínez
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional
Leonora Bueno
Llicenciada en Informàtica. Administradora de Plataforma Moodle
Imma García
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior
Juan Carlos Chicharro
Llicenciat en ADE. Diplomat en Ciències Empresarials. Consultor (consultoria) empresarial.

Per què Administració i Finances?

Estudiar Administració i Finances és realitzar una ferma aposta per una formació de reconeguda transversalitat, i per tant per una opció de futur que combina una formació general vàlida per nombrosos sectors de l’economia, amb una notable capacitat d’afrontar exigències de caràcter més específic.

Administració i Finances amb opció d'FP DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals d’Administració i Finances s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.

2n Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Els exalumnes d'Administració i Finances t'expliquen la seva experiència!

Nom i cognom: Ariadna Martínez, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratCicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (2009-2011)

Què fas actualment? Estava treballant a Securitas Direct i acabo de canviar de feina per entrar al departament de vendes de l’empresa suïssa Hilti, que es dedica a la venda d’eines i materials per a la construcció. El meu càrrec és Territory Sales Manager a Barcelona. Sóc la primera dona que ocupa aquest càrrec del gremi d’instal·ladors i la segona a tota Catalunya

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Els motius principals pels quals vaig escollir realitzar els meus estudis a Centre d’Estudis Prat van ser les referències d’altres alumnes que ja havien estudiat aquí i l’horari del cicle que volia realitzar. En aquella època ja estava treballant als matins i necessitava estudiar a les tardes, per això l’horari del centre m’anava perfecte.

Com va ser la teva experiència al centre? La meva experiència al centre va ser molt bona. Destacaria sobretot l’oportunitat que dóna de realitzar pràctiques a l’estranger amb l’Erasmus+. Vaig estar 9 setmanes a Nottingham treballant per l’empresa Student Mundial. Un cop finalitzat el període de pràctiques, l’empresa va contractar-me i vaig estar allà durant més de 4 anys.

Per a què t’ha servit l’experiència Erasmus+? Sobretot per créixer professionalment i perfeccionar l’anglès. A més, treballar en l’àmbit internacional m’ha aportat molts coneixements i noves habilitats.

Com veus el teu futur? En un futur, tinc pensament de tornar a treballar fóra d’Espanya, potser marxar a Austràlia per seguir aprenent i continuar la meva experiència internacional allà.

Nom i cognom: Laura Buil, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratCicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (2010-2012)

Què fas actualment? Estic treballant a GestMusic al departament de Recursos Humans i segueixo estudiant un curs de Gestoria fiscal, laboral i comptable.

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Tenia molt bones referències d’alguns companys que havien estudiat amb mi per a realitzar la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Sempre havien parlat molt bé del centre.

Com va ser la teva experiència al centre? Estic molt contenta del meu pas per Centre d’Estudis Prat. Els professors són molt propers a l’alumne, sempre vaig sentir que tenia el seu suport i em van animar a superar totes les inseguretats que els joves podem tenir. A més, a la meva promoció hi havia molt bon ambient i vaig fer grans amistats que avui en dia encara segueixen sent-ho.

Per a què t’ha servit l’experiència Erasmus+? Per mi va ser una experiència inoblidable, inclús després de la beca vaig decidir tornar a Londres, vaig quedar-me 3 anys i vaig tenir la sort de trobar feina en el meu camp d’estudi. M’ha donat molta sortida laboral, ja que és un factor que crida l’atenció dels professionals que veuen el currículum, és una experiència molt valorada per les empreses. En primer lloc per l’aprenentatge de l’anglès com a idioma i després perquè crec que valoren que es tracta d’una persona amb iniciativa, segura i capaç de superar els obstacles que et pots trobar en un altra ciutat, el que jo crec que dóna per entès que també superaràs els obstacles i dificultats que et trobis diàriament a la teva feina.

Com veus el teu futur? M’agrada pensar amb un futur amb grans oportunitats, m’agradaria seguir estudiant i especialitzar-me en el meu sector. Vull tenir uns coneixements sòlids i forts per dirigir el meu departament, i perquè no, acabar dirigint la meva empresa algun dia, mai se sap. Com tothom, imagino, vull créixer i arribar al punt més alt de la meva carrera.

Cursant Administració i Finances amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances aprendràs a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals, financers i logístics d’una empresa pública o privada.

Amb el CFGS d'Administració i Finances pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Modalitat DUAL. Possibilitat de compaginar els estudis a l’aula amb l’entorn laboral per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances.

I després del cicle d'Administració i Finances què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a gestor administratiu, gestor comptable, responsable de tresoreria, agent comercial, agent d’assegurances així com, en despatxos professionals, bancs, corredories, i a l’Administració pública.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el sector econòmic d’una empresa gran, mitjana o petita, d’àmbit públic o privat, i en organismes públics. Els principals sectors de serveis en els quals exercirà la seva activitat són:

 • Sector financer:
  • Bancs privats i públics
  • Caixes d’estalvi
  • Corporacions i institucions de crèdit i financeres
  • Assegurances
  • Altres serveis financers prestats a les empreses
  • Activitats d’informació sobre la solvència de persones i empreses, i la gestió de cobraments
  • Assessoria jurídica, fiscal i gestoria
  • Servei d’auditoria comptable, econòmica i financera
  • Assessorament i informació sobre l’organització, la gestió i el control empresarial

Aquest tècnic treballarà en equip, a partir de les instruccions donades i realitzarà tasques o funcions més o menys polivalents i amb major o menor responsabilitat en funció de la grandària de l’empresa.

La realitat econòmica exigeix professionals emprenedors que puguin iniciar activitats econòmiques, per la qual cosa és necessari que coneguin les tècniques de gestió i d’administració, els tràmits i les normes administratives que regulen les activitats empresarials, i que siguin capaços d’assimilar i adaptar-se a les noves tecnologies i als sistemes organitzatius.

També han de saber organitzar, administrar, gestionar i controlar una petita empresa, generant la capacitat d’autotreball.

Aquest professional exerceix fonamentalment les funcions i/o subfuncions següents:

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d’orientació professional, s’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

Administratiu d’oficina o de despatx professional, administratiu comercial, administratiu de gestió i de personal, comptable, administratiu de banca i d’institucions financeres, responsable de tresoreria, responsable de sistemes de pagament, responsable de cartera, responsable de valors, responsable d’internacional, administratiu de l’Administració pública, tècnic en gestió de cobraments, auxiliar d’auditoria, agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres. Gestors administratius.

Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Administració i finances i assistència a la direcció.

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins.

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Tutora de 1r i 2n: Arantxa Martínez

AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd.1 Comunicació i atenció al client12 
UF1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al clientJoan Carles Chicharro
UF2: Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al clientJoan Carles Chicharro
UF3: Gestió documental, arxiu i registreJoan Carles Chicharro
Mòd.2 Gestió de la documentació jurídica empresarial6 
UF1: Organització de la documentació jurídica i empresarialArantxa Martínez
UF2: Contractació empresarialArantxa Martínez
UF3: Tramitació davant les Administracions PúbliquesArantxa Martínez
Mòd.3 Procés integral de l’activitat comercial11 
UF1: Patrimoni i metodologia comptableImma García
UF2: Fiscalitat empresarialImma García
UF3: Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreriaImma García
UF4: Registre comptable i comptes anualsImma García
Mòd.4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa6 
UF1: Processos administratius de recursos humansArantxa Martínez
UF2: Reclutament i desenvolupament professionalArantxa Martínez
Mòd.5 Ofimàtica, procés de la informació i màrqueting digital12 
UF1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dadesLeonora Bueno
UF2: Tractament avançat de la informació, arxiu i registreLeonora Bueno
Mòd.6 Anglès7 
UF1: Anglès tècnicMariona Martín
Mòd.12 Formació i orientació laboral5 
UF1: Incorporació al treballCarmen Gómez
UF2: Prevenció de riscos laboralsCarmen Gómez
Mód.15 Màrqueting empresarial 
UF1: Màrqueting estratègicJusti Hidalgo
UF2: Màrqueting operacional i pla de màrquetingJusti Hidalgo
UF5: Les relacions públiques en l’àmbit de l’empresaSònia Menéndez
AssignaturaCrèdits ETCSProfessor/a
Mòd. 5 Ofimàtica, procés de la informació i màrqueting digital12 
UF3: Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d’aplicacionsLeonora Bueno
Mòd. 7 Gestió de recursos humans6 
UF1: Procés de contractacióLeonora Bueno
UF2: Retribucions, nòmines i obligacions oficialsLeonora Bueno
Mòd.8 Gestió financera7 
UF1: Anàlisi i previsió financeresAlejandro Beltran
UF2: Productes del mercat financer i d’assegurancesAlejandro Beltran
UF3: Fonts de finançament i selecció d’inversionsAlejandro Beltran
Mòd. 9 Comptabilitat fiscal7 
UF1: Comptabilitat financeraJoan Carles Chicharro
UF2: Comptabilitat de costosJoan Carles Chicharro
UF3: Anàlisi econòmic, patrimonial i financerJoan Carles Chicharro
Mòd. 10 Gestió logística i comercial6 
UF1: Planificació de l’aprovisionamentEduard Anglès
UF2: Selecció i control de proveïdorsEduard Anglès
UF3: Operativa i control de la cadena logísticaEduard Anglès
Mòd. 11 Simulació empresarial8 
UF1: Simulació empresarialArantxa Martínez
Mòd. 13 Projecte d’administració i finances5 
UF1: Projecte d’administració i financesArantxa Martínez
Mòd. 14 Formació en centres de treball22 
UF1: FCT pràctiquesMontse Colomer
Mòd.15 Màrqueting empresarial 
UF3: Eines pel comerç digitalLeonora Bueno
UF4: El pla del màrqueting digital internacionalLeonora Bueno

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T