Cicles Formatius a C.E. Prat

A Centre d’Estudis Prat, pots cursar Cicles Formatius de Grau Superior, estudis que combinen la teoria amb una àmplia part pràctica que permet als alumnes adquirir els coneixements i aptituds necessàries per accedir al món laboral. Els cicles que oferim al Centre estan relacionats amb diferents famílies.

Comerç i Màrqueting
Administració i Gestió
Hoteleria i turisme

Escull el teu Cicle

Centre d'Estudis Prat es regeix per un model educatiu propi amb 90 anys d'història i més de 40 anys d'experiència en la Formació Professional.

CFGS Administración y Finanzas

Operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
Administración y Gestión , Ciclos Formativos

CFGS Márqueting y Publicidad

Utilizar la fuerza de las políticas comunicativas y de
Ciclos Formativos , Comercio y Marketing

CFGS Transporte y Logística

Organizar, gestionar y controlar operaciones del transporte de mercancías
Ciclos Formativos , Comercio y Marketing

CFGS Comercio Internacional

Convertirse en experto en gestión de importaciones y exportaciones,
Ciclos Formativos , Comercio y Marketing

CFGS Guía, Información y Asistencias Turísticas

Diseñar productos, crear planes de marketing y de comunicación,
Ciclos Formativos , Hostelería y Turismo

CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos

Coordinación de establecimientos turísticos, con formación específica de comunicación
Ciclos Formativos , Hostelería y Turismo

Què t’oferim?

Més de 40 anys ensenyant Formació Professional

Professorat amb una àmplia experiència en el seu àmbit docent i una vocació permanent de millora i actualització

Ferma aposta per l’anglès amb grups de nivell i preparació d’exàmens oficials.

Programa d’emprenedoria en anglès amb dues conferències i 10 sessions de treball

Acreditació de competències en noves tecnologies ACTIC

Accés directe a l'últim any dels Graus en línia de Marconi International University - Miami

Beques programa internacional Erasmus

Extensa xarxa d’empreses col·laboradores que garanteix la realització de pràctiques empresarials a l’alumnat d’acord amb els estudis realitzats

Tutoria i orientació professional i acadèmica personalitzada

Borsa de Treball pròpia integrada per alumnes i ex alumnes del nostre centre

Programes de treball, pràctiques o voluntariat a l’estranger

Curs d'anglès intensiu d'estiu a la seu de Marconi International University - Miami

Pràctiques a l’estranger: Erasmus+

Centre d’Estudis Prat ha renovat la Carta Erasmus+ que ens ha permès enviar alumnes per realitzar la seva formació en centres de treball en països de tot Europa des de l’any 2007.

Es tracta de la nova Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) que té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Xinès al C.E. Prat

A Centre d’Estudis Prat fa més de tres anys que oferim l’opció d’estudiar aquest idioma als nostres cicles formatius, com hem fet sempre el nostre interès per formar bons professionals ens porta a avançar-nos a les demandes del mercat laboral.

S’imparteix a Comerç Internacional, Turisme i Transport i Logística.

Innovació en Màrqueting

Formació Professional Dual

FP DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

CFGS Administración y Finanzas

Operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
Metodologia

Model Educatiu Cicles Formatius

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional. Una experiència que ha permès crear al llarg dels anys un model educatiu propi adaptat específicament a aquest àmbit fonamental del nostre sistema formatiu i que es regeix pels principis rectors.

Competències Generals

Mitjançant l’estudi dels Cicles de Grau Superior amb Centre d’Estudis Prat, aprofundiràs en el domini de les competències clau més requerides pels seleccionadors, millorant el teu perfil professional.

Autoconfiança

Flexibilitat

Planificació

Organització

Responsabilitat

Cooperació

Capacitat d’aprenentatge

Compromís amb l’organització

Capacitat d’adaptació

Gestió de recursos

Habilitats de comunicació

Treball en equip

Centre certificat per:

ISO_9001