DILLUNS – 3 de setembre de 2018DIMARTS – 4 de setembre de 2018
8:30 a 10hMATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES CCSS

ECONOMIA DE L’EMPRESA
10:15 a 11:45hCATALÀFILOSOFIA
12:00 a 13:30hANGLÈSCASTELLÀ
13:45 a 15:30hHISTÒRIA DEL MÓN