CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques

Dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de comunicació, tècniques de relacions públiques i protocol relacionades amb el sector del Turisme.

Professors destacats:

Justi Hidalgo
Coordinador pedagògic de Cicles Formatius. Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.
Sònia Menéndez
Diplomada en Turisme, Formació continua en Patrimoni Cultural, Geografia regional, Destinacions turístiques
Maria Abril
Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Màster en Gestió Cultural. Postgrau en Interpretació Ambiental.
Marta Baró
Cap d’Estudis de Cicles Formatius i Coordinadora Erasmus. Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica.

Per què Guia, Informació i Assistències Turístiques?

Els estudis de Guia, Informació i Assistències turístiques són uns estudis molt polivalents, que permeten accedir a una àmplia varietat de professions dins d’un dels sectors econòmics puntals i més sòlids del nostre país que actualment ofereix unes perspectives notables tot i l’elevat grau de competitivitat que sempre ha caracteritzat aquest àmbit productiu.

Els nostres exalumnes expliquen la seva experiència...

Nom i cognom: Elisenda Borràs, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.Prat: Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Comercialització i Informació Turística, equivalent a CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques.

ActualmentVaig fundar l’empresa El Bosc Vertical i en sóc la directora. Es tracta d’un parc d’aventures als arbres que vaig idear durant els meus estudis a Centre d’Estudis Prat.

Què és el que més valores del centre? Del Centre destacaria el suport dels professors a l’alumne, que sempre van recolzarme. El que més m’ha servit ha estat el pla d’empresa que vaig crear per al Bosc Vertical durant els estudis. La relació amb els professors era molt propera gràcies als grups reduïts i vaig emportar-me una gran base de coneixements.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques aprendràs a  dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de comunicació, tècniques de relacions públiques i protocol relacionades amb el sector del Turisme. A més, et formaràs per a esdevenir guia de grups des d’una perspectiva innovadora i emprenedora.

Institució col·laboradora de:

Logo Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018

Pots aconseguir...

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a promotor i dinamitzador d’espais turístics; dissenyador de productes turístics; guia i informador de grups; relacions públiques d’establiments i esdeveniments; informador i guia turístic; de tècnic en organització de fires i esdeveniments; de promotor o dinamitzador de nuclis i destinacions turístiques en entitats d’informació i promoció turística; i també, en agències de viatges, hotels i empreses de transport.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Guía, Informació i Assistències Turístiques

Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Guia local
 • Guia acompanyant
 • Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural
 • Personal informador turístic
 • Cap d’oficines d’informació
 • Personal promotor turístic
 • Personal tècnic d’empresa de consultoria turística
 • Agent de desenvolupament turístic local
 • Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim
 • Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports)
 • Personal encarregat de facturació en terminals de transport
 • Personal assistent en fires, congressos i convencions
 • Personal encarregat de serveis en esdeveniments
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Gestió d’allotjaments turístics

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor de 1r: Justi Hidalgo

Tutora de 2n: Sònia Menéndez

AssignaturaDuracióProfessor/a
Mòd. 1: Estructura del mercat turístic99 hores
UF1: Contextualització del sector turístic20 horesSònia Menéndez
UF2: Tipologies i tendències turístiques20 horesSònia Menéndez
UF3: L’oferta i la demanda turística59 horesSònia Menéndez
Mòd. 4: Protocol i relacions públiques132 hores 
UF1: Protocol institucional,, empresarial i social66 horesSònia Menéndez
UF2: Comunicació i atenció als clients46 horesSònia Menéndez
UF3: Les relacions públiques en l’àmbit turístic20 horesSònia Menéndez
Mòd. 8: Màrqueting Turístic99 hores
UF1: Contextualització del sector turístic20 horesJusti Hidalgo
UF2: Els consumidors de productes i serveis turístics22 horesJusti Hidalgo
UF3: El màrqueting mix i noves tecnologies35 horesJusti Hidalgo
UF4: El pla de màrqueting22 horesJusti Hidalgo
Mòd. 9: Anglès132 hores
UF1: Anglès tècnic132 horesMarta Baró
Mòd. 10: Segona llengua estrangera132 hores
UF1: Segona llengua estrangera: Alemany132 horesMariona Martín
UF1: Segona llengua estrangera: Francès132 horesCarmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: Xinès132 horesChün Chün Chin
Mòd. 11: Formació i orientació laboral99 hores
UF1: Incorporació al treball66 horesCarme Gómez
UF2: Prevenció de riscos laborals33 horesCarme Gómez

+ Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora, 66 hores

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora, 66 hores

+ Mòdul 15: Comercialització d’events, 66 hores

 • UF1: Gestió del departament de convencions i esdeveniments, 30 hores
 • UF2: Planificació, desevnolupament i control d’esdeveniments, 36 hores
AssignaturaDuracióProfessor/a
Mòd. 2: Destinacions turístiques132 hores
UF1: Geografia turística de Catalunya i Espanya44 horesQuim Pastor
UF2: Geografia turística d’Europa i de la resta del món22 horesQuim Pastor
UF3: Destinacions turístiques de Catalunya i Espanya44 horesQuim Pastor
UF4: Destinacions turístiques internacional22 horesQuim Pastor
Mòd. 3: Serveis d’informació turístiques99 hores
UF1: Sistemes d’informació turístiques42 horesJusti Hidalgo
UF2: Pla d’atenció al públic20 horesJusti Hidalgo
UF3: Direcció d’entitats d’informació turístiques37 horesArantxa Martínez
Mòd. 5: Recursos turístics165 hores
UF1: Patrimoni cultural70 horesToni Trigueros
UF2: Patrimoni natural50 horesToni Trigueros
UF3: Interpretació del patrimoni45 horesToni Trigueros
Mòd. 6: Processos de guia i assistència turística165 hores
UF1: Els serveis de guia55 horesMaría Abril
UF2: Mobilitats de grups48 horesMaría Abril
UF3: Assistència i guia de grups62 horesMaría Abril
Mòd. 7: Disseny de productes turístics132 hores
UF1: El producte turístic37 horesSònia Menéndez
UF2: Planificació del producte turístic50 horesSònia Menéndez
UF3: Desenvolupament del producte turístic45 horesSònia Menéndez
Mòd.13: Projecte de guia, informació i assistències turístiques66 hores
UF1: Projecte66 horesJusti Hidalgo
Mòd.14: Formació en Centres de treball350 hores
UF1: FCT Pràctiques350 horesMontse Colomer
Mòd.16: Recepció i reserves66 hores
UF1: Organització del departament de recepció22 hores
UF2: Gestió de reserves22 hores
UF3: Procediments de recepció22 hores

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

ISO_9001

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T