Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

3 ITINERARIS: SOCIAL ECONÒMIC I DRET, SOCIAL HUMANÍSTIC i SOCIAL COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Què ens fa ser diferents?

A PRAT Educació volem que les Humanitats i les Ciències Socials es visqui d’una manera diferent. És per això que tenim tres grans projectes diferencials:

Filosofia Generació Z: neix com un espai interactiu per motivar els alumnes a qüestionar i polemitzar la vida. Ser conscients dels reptes a què ens enfrontem ens ajuda a créixer i desenvolupar-nos com a persones.

Entrepreneurship + Leadership: a Entrepreneurship elaboraràs un Business plan on desenvoluparàs una idea de negoci, creativa però realista, des del seu inici fins a la seva sortida (virtual o real) al mercat.

Matèries d’especialitat: cultura audiovisual, màrqueting digital, taller de comunicació i periodisme, business english

FILOSOFIA GENERACIÓ Z

Filo generació Z
Nous Batxillerats LOMLOE segell

ENTREPRENEURSHIP

Entrepreneurship

Especialitat en Batxillerat

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Tria_Futur

Programa Connecta't: més que un Batxillerat!

Programa transversal d’activitats realitzades dins i fora les aules, de diferent tipus i format, que complementen i consoliden els aprenentatges acadèmics adquirits.

El nostre mètode

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Tutories personalitzades

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Cursant Batxillerat a PRAT Educació disposaràs de...

Horari intensiu: torn de matí

Professors amb àmplia experiència

Grups d'alumnes reduïts

Currículum acadèmic

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: social econòmic i dret

1r

Matemàtiques CCSS I o Llatí I

Economia

Història del món contemporani o Biologia I

Lideratge i emprenedoria

Funcionament de l’empresa

Taller de comunicació

2n

Matemàtiques CCSS II o Llatí II

Geografia o Biologia II

Empresa i disseny de models de negoci

Comentari de text

Business English

Itinerari 2: social humanístic

1r

Llatí I

Cultura Audiovisual

Història del món contemporani

Lideratge i emprenedoria

Funcionament de l’empresa

Taller de comunicació

2n

Llatí II

Geografia

Història de l’Art

Comentari de text

Business English

Itinerari 3: social comunicació i màrqueting

1r

Matemàtiques CCSS I o Llatí I

Cultura Audiovisual

Història del món contemporani o Biologia I

Lideratge i emprenedoria

Funcionament de l’empresa

Taller de comunicació

2n

Matemàtiques CCSS II o Llatí II

Geografia o Biologia II

Història de l’Art

Comentari de text

Business English

Erasmus+

Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Banner_home_projecte_steamful_erasmus+_batxillerat

Estada a l'Empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: