Batxillerat de Ciències i Tecnologia

3 ITINERARIS: CIÈNCIES SALUT, TECNOLÒGIC ENGINYERIA, CIÈNCIES DE LA TERRA

Professors destacats:

Marc Massana
Marc Massana
Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària
Raquel Puerto
Raquel Puerto
Professora de Batxillerat. Llicenciada en Arquitectura, Màster de Formació del Professorat
Albert Riudeubàs
Albert Riudeubàs
Tutor de Ciències i Tecnologia i professor de Batxillerat. Llicenciat en Biologia, Màster en Formació del Professorat
Lona_Prat_Batxillerat_2019-20_Entrevista

Currículum acadèmic

1r de Batxillerat

Itinerari 1C - Ciències salut:

Comunes: Català, Castellà, Anglès, Filosofia, Ciències del món contemporani, Educació Física, Treball de Recerca

Modalitat: Matemàtiques, Física*, Química**, Biologia

Optatives: Entrepreneurship + Escriptura creativa

Itinerari 2C - Tecnològic enginyeria:

Comunes: Català, Castellà, Anglès, Filosofia, Ciències del món contemporani, Educació Física, Treball de Recerca

Modalitat: Matemàtiques, Física*, Química**, Dibuix Tècnic

Optatives: Entrepreneurship + Escriptura creativa, Mates+

*Intercanviable per Història del món contemporani

**Intercanviable per Entrepreneurship + escriptura creativa

2n de Batxillerat

Itinerari 1C - Ciències salut:

Comunes: Català, Castellà, Anglès, Història de la filosofia, Història

Modalitat: Matemàtiques II, CTMA, , Química II**, Biologia II

Optatives: English+, Comentari de text

Itinerari 2C - Tecnològic enginyeria:

Comunes: Català, Castellà, Anglès, Història de la filosofia, Història

Modalitat: Matemàtiques II, Física, Química II*, Biologia II

Optatives: English+, Comentari de text

Itinerari 3C - Ciències de la terra:

Comunes: Català, Castellà, Anglès, Història de la filosofia, Història

Modalitat: Matemàtiques II, Física, Química II**, Dibuix Tècnic II

Optatives: English+, Comentari de text

*Intercanviable per Comentari de text o English+

Fes el Batxillerat de Ciències i Tecnologia a Prat i accedeix a la universitat!

El Batxillerat privat a PRAT Educació permet a l’alumne convertir-se en el seu propi motor d’aprenentatge, desenvolupant uns requisits indispensables: curiositat, dedicació, esforç i organitzacióEl principal objectiu del nostre Batxillerat privat és potenciar el talent dels nostres alumnes, enfocant el seu futur cap als estudis universitaris i els cicles formatius de grau superior. Escull el Batxillerat de Ciències i Tecnologia!

Nom i cognom: Ignacio Maestre, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.Prat: Batxillerat de Ciències i Tecnologia  (2014-2016)

Actualment: Estudio 1r de Biologia Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona a les tardes i realitzo pràctiques al matí als mateixos laboratoris de la UAB, treballant sobre diferents projectes o experiments en funció de les assignatures que cursem en aquell moment i també realitzem sortides de camp.

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Va ser la meva primera opció per a realitzar el Batxillerat per les referències que tenia d’un familiar. A l’escola on feia l’ESO no tenia gaire interès i els estudis no m’anàvem gaire bé. Des de la primera visita al centre per recomanació de la meva tieta, vaig percebre l’esperit d’ajuda i la dedicació dels professors van fer que acabés de decidir-me.

Què és el que més valores del centre? Al Centre d’Estudis Prat li estic molt agraït. Van aconseguir despertar el meu interès per les ciències, motivar-me per estudiar Batxillerat i ara estic fent una carrera! El dia de demà, estaria encantat de portar els meus fills al centre perquè tinc un molt bon record dels meus 2 anys allà. Els professors fan un seguiment molt personalitzat i t’exigeixen que donis el millor de tu mateix per tal d’aconseguir els teus objectius.

Com veus el futur? Quan vaig entrar a la Universitat estava com en un núvol, no em podia creure que pogués estudiar una carrera de ciències i ara que ja m’ho crec, m’agradaria dedicar-me al sector de la ciència i la biologia i aconseguir millorar el nostre món en la mida del possible. 

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Batxillerat privat orientat a aquells que estigueu interessats en les ciències experimentals; les matemàtiques; els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris; i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.  A PRAT Educació, la modalitat de Batxillerat de Ciències i Tencologia ofereix 4 itineraris.

Cursant Batxillerat amb PRAT Educació disposaràs de...

Horari de classes de 8:30h a 15h

Professors amb àmplia experiència

Ferma aposta per l'anglès

Grups de classe reduïts

Pla Docent Batxillerat de Ciències i Tecnologia

CursAsignaturaDuració
1r Curs BatxilleratFilosofia2h
Llengua castellana i literatura I2h
Llengua catalana i literatura I2h
Educació física2h
Anglès I3h
Ciències del món contemporani2h
Tutoria1h
2n Curs BatxilleratHistòria de la filosofia3h
Llengua castellana i literatura II2h
Llengua catalana i literatura II2h
Història3h
Anglès II3h
Tutoria1h

A cada curs de Batxillerat s’ha de cursar: l’assignatura comuna de modalitat, 2 assignatures de modalitat i 2 assignatures específiques.

CursComuna Modalitat Batxillerat (4h)Modalitat Batxillerat (4h)Específiques Batxillerat (2h)
1r Curs BatxilleratMatemàtiques IFísica I
Dibuix Tècnic I
Entrepreneurship
Física I
Biologia I
Sciences Lab
Biologia I
CTMA I
Taller Creatiu de Comunicació
Dibuix Tècnic I
CTMA I
Estada a l’Empresa
CursComuna Modalitat Batxillerat (4h)Modalitat Batxillerat (4h)Específiques Batxillerat (2h)
2n Curs BatxilleratMatemàtiques IIFísica II
Dibuix Tècnic II
English for life
Física II
Química II
Competència lingüística
Biologia II
CTMA II
Química II
Biologia II
 • A primer curs de Batxillerat:

  • Entrepeneurship
  • Science Lab – Permet ampliar els teus coneixements de Batxillerat en Química i Biologia des d’una vessant eminentment pràctica, i aprendre anglès d’una manera interactiva i allunyada del format habitual d’aprenentatge d’aquesta llengua.
  • Taller Creatiu de Comunicació – Centre d’Estudis Prat ha pensat i bastit de contingut un Taller de creativitat en llengua catalana amb la finalitat d’oferir la possibilitat de conèixer o millorar les vostres potencialitats creatives mitjançant unes classes de caràcter eminentment pràctic i interactives on el teatre, la poesia, la música, la narració o el còmic esdevenen en els instruments d’aprenentatge habituals. Uns instruments doncs, que situen aquesta matèria en una plataforma excel·lent per aprofundir unes habilitats que a altres assignatures curriculars de Batxillerat difícilment es poden desenvolupar.
  • Estada a l’Empresa – Tot i que l’Estada a l’Empresa té una funció bàsicament orientadora i, per tant, no s’han de confondre amb unes pràctiques laborals, aprofita el bagatge i el prestigi obtingut a llarg dels anys en la Formació Professional, per posar a disposició de tots els seus alumnes de Batxillerat, la possibilitat de canalitzar les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’estrictament acadèmic. Permet la realització de pràctiques empresarials d’acord amb els estudis i expectatives professionals sota la supervisió de la persona responsable de la seva coordinació i adequació als interessos del propi alumnat. Aquest opció formativa consta de 140 hores que poden ser cursades al llarg de tot el Batxillerat.
 • A segon curs de Batxillerat:

  • English for life – Es una assignatura específica pels estudiants que opteu per mantenir un contacte més intensiu amb la llengua anglesa, la seva cultura, i el conjunt dels costums del món anglosaxó. El Listening i Speaking esdevenen en aquest cas, canals formatius determinants. Respon a un format més obert i transversal i està adreçat als alumnes de Segon de Batxillerat.
  • Competència Lingüística – Conscient de les mancances dels estudiants en el domini de les capacitats lingüístiques en finalitzar el Batxillerat al nostre país, Centre d’Estudis Prat sempre ha realitzat una ferma aposta per a la millora de l’expressió i comprensió de textos, a fi de garantir que com a futur alumne/a d’estudis superiors, puguis assolir un nivell de coherència, cohesió, adequació, comprensió, resum, i correcció de textos suficient. Concretament, Centre d’Estudis Prat introdueix la matèria específica de Comentari de Text a 2n de Batxillerat, que és impartida pels mateixos professors responsables de les assignatures comunes de català i castellà. Un esforç que sens dubte els anys d’experiència de la nostra institució confirmen la corresponent millora de resultats als exàmens de llengua castellana i catalana de les PAU.

Partners: