Batxillerat de Ciències i Tecnologia

3 ITINERARIS: BIOSANITARI, TECNOLÒGIC ENGINYERIA i CIÈNCIES DE LA TERRA

Professors destacats:

Marc Massana
Marc Massana
Cap d’Estudis de Batxillerat. Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària
Raquel Puerto
Raquel Puerto
Professora Física, matemàtiques i dibuix tècnic
Albert Riudeubàs
Albert Riudeubàs
TUTOR BATXILLERAT CIENTÍFIC: Professor biologia, ciències de la terra i el medi ambient, ciències del món contemporani

Què ens fa diferents?

A PRAT Educació volem que la ciència es visqui d’una manera diferent. És per això que tenim dos grans projectes diferencials:

ScienceLab: és un espai interdisciplinari del departament de ciències de Prat Educació, on podràs seguir la feina i els projectes que es fan durant l’etapa de Batxillerat.

Setmana de la Ciència: els alumnes de 1r i 2n de Batxilerat participen en un seguit de tallers i activitats, on aprenen amb més profunditat el món de la ciència i el seu ús en els diferents àmbits quotidians.

Filosofia Generació Z: La filosofia és un coneixement que desenvolupa diverses competències transversals. Tenir pensament crític i valors socials i cívics és quelcom indispensable en una societat democràtica i en un món canviant.

SCIENCELAB

Entrevistes Prat Educació

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Especialitat en Batxillerat

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Programa Connecta't: més que un Batxillerat!

Programa transversal d’activitats realitzades dins i fora les aules, de diferent tipus i format, que complementen i consoliden els aprenentatges acadèmics adquirits.

El nostre mètode

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Tutories personalitzades

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Cursant Batxillerat a PRAT Educació disposaràs de...

Horari intensiu: torn de matí

Professors amb àmplia experiència

Grups d'alumnes reduïts

Currículum acadèmic

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Ciències del món contemporani

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: Biosanitari

Matemàtiques I

Física I

Química I

Biologia I

Matemàtiques II

Física II

Química II

Biologia II

Itinerari 2: Tecnològic Enginyeria

Matemàtiques I

Física I

Química I*

Dibuix Tècnic I

*intercanviable per Cultura Audiovisual I

Matemàtiques II

Física II

Química II*

Dibuix Tècnic II

*intercanviable per Cultura Audiovisual II

Itinerari 3: Ciències de la Terra

Matemàtiques I

Física I*

Química I

Biologia I

*intercanviable per Entrepreneurship + Taller de comunicació i periodisme

Matemàtiques II

CTMA

Química II

Biologia II

Erasmus+

Erasmus+ permet realitzar mobilitats en els següents casos:

Aquest programa té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió”.

Estada a l'Empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: