Batxillerat de Ciències i Tecnologia

3 ITINERARIS: CIENTÍFIC BIOSANITARI, TECNOLÒGIC ENGINYERIA i CIÈNCIES AMBIENTALS

Què ens fa diferents?

A PRAT Educació volem que la ciència es visqui d’una manera diferent. És per això que tenim dos grans projectes diferencials:

ScienceLab: és un espai interdisciplinari del departament de ciències de Prat Educació, on podràs seguir la feina i els projectes que es fan durant l’etapa de Batxillerat.

Setmana de la Ciència: els alumnes de 1r i 2n de Batxilerat participen en un seguit de tallers i activitats, on aprenen amb més profunditat el món de la ciència i el seu ús en els diferents àmbits quotidians.

Filosofia Generació Z: La filosofia és un coneixement que desenvolupa diverses competències transversals. Tenir pensament crític i valors socials i cívics és quelcom indispensable en una societat democràtica i en un món canviant.

SCIENCELAB

Nous Batxillerats LOMLOE segell

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Especialitat en Batxillerat

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Tria_Futur

Programa Connecta't: més que un Batxillerat!

Programa transversal d’activitats realitzades dins i fora les aules, de diferent tipus i format, que complementen i consoliden els aprenentatges acadèmics adquirits.

El nostre mètode

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Tutories personalitzades

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Cursant Batxillerat a PRAT Educació disposaràs de...

Horari intensiu: torn de matí

Professors amb àmplia experiència

Grups d'alumnes reduïts

Currículum acadèmic

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: biosanitari

1r

Matemàtiques I

Química I

Biologia I

Reptes científics actuals

Biomedicina

Física I o Geologia i Ciències Ambientals I

2n

Matemàtiques II

Física II o Geologia i Ciències Ambientals II*

Química II

Biologia II

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Ciències de la Terra i del medi ambient

Itinerari 2: tecnològic enginyeria

1r

Matemàtiques I

Física I

Dibuix Tècnic I

Reptes científics actuals

Tecnologia i Enginyeria I

Química I o Cultura Audiovisual o Programació*

*places limitades i en franja horària de tarda

2n

Matemàtiques II

Física II

Dibuix Tècnic II

Tecnologia i Enginyeria II* o Química II o Història de l’Art

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Cultura Audiovisual II

Itinerari 3: ciències ambientals

1r

Matemàtiques I

Geologia i Ciències Ambientals I

Biologia I

Reptes científics actuals

Química I o Cultura Audiovisual

Biomedicina o Lideratge i taller de comunicació

2n

Matemàtiques II

Geologia i Ciències Ambientals II*

Biologia II

Química II o Història de l’Art*

*Assignatures pel curs 23-24. Curs 22-23: Ciències de la Terra i del medi ambient i Cultura Audiovisual II

Erasmus+

Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Banner_home_projecte_steamful_erasmus+_batxillerat

Estada a l'Empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: