Batxillerat ciències ambientals

Itinerari 3: ciències ambientals

Batxillerat ciències ambientals

El Batxillerat ciències ambientals  el formen un grup d’assignatures que permeten tractar diversos temes implicats i relacionats amb el medi ambient aportant una molt bona base de cultura i coneixement sobre el tema. Podràs conèixer les bases teòriques que regeixen els sistemes ambientals, caldrà utilitzar i aplicar coneixements i competències adquirits d’altres ciències, principalment Biologia, Geologia, Física i Química.

 • Bioinformàtica
 • Biologia
 • Biologia amb Biotecnologia
 • Biologia amb Ciències Ambientals
 • Biologia Ambiental
 • Biologia Humana
 • Ciències Ambientals
 • Ciències Ambientals amb Biologia
 • Ciències Ambientals amb Geologia
 • Ciències del Mar
 • Ciències i Tecnologies del Mar
 • Conservació de la Natura
 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Enginyeria Agroalimentària
 • Enginyeria Alimentària
 • Enginyeria Biomèdica
 • Enginyeria Biomèdica amb Enginyeria de Sistemes
 • Enginyeria de Ciències Agronòmiques
 • Enginyeria de Sistemes Biològics
 • Enginyeria Forestal
 • Enginyeria Minera
 • Enginyeria Química amb Tècniques de Processos Alimentaris
 • Geologia
 • Geologia amb Ciències Ambientals
 • Innovació i Seguretat Alimentària
 • Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
 • Teràpia Ocupacional

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Connectat Batxillerats - Prat Educació
Blog Sciencelab

Currículum acadèmic

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari ciències ambientals

1r

Matemàtiques I

Geologia i Ciències Ambientals I

Biologia I

Reptes científics actuals

Química I o Cultura Audiovisual

Biomedicina o Lideratge i taller de comunicació

2n

Matemàtiques II

Geologia i Ciències Ambientals II*

Biologia II

Química II o Història de l’Art*

*Assignatures pel curs 23-24. Curs 22-23: Ciències de la Terra i del medi ambient i Cultura Audiovisual II

El nostre mètode

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Tutories personalitzades

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Cursant Batxillerat a PRAT Educació disposaràs de...

Horari intensiu: torn de matí

Professors amb àmplia experiència

Grups d'alumnes reduïts

Erasmus+

Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Banner_home_projecte_steamful_erasmus+_batxillerat

Estada a l'Empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: