Batxillerat científic biosanitari

Itinerari 1: científic biosanitari

Batxillerat científic biosanitari

El Batxillerat científic biosanitari és un tipus de batxillerat que està enfocat per a aquelles persones que busquen sortides en el gremi de la salut i la ciència. Cursaràs matèries com biologia, química i altres àrees de ciències com matemàtiques, física i ciències ambientals. Aquest pla d’estudis et permetrà encaminar-a l’ampli món de les àrees biosanitàries tant en l’àmbit universitari com en els cicles formatius de grau superior . I si el següent pas que decideixes donar és cap a la Universitat, podràs realitzar estudis de grau com:

 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Bioquímica
 • Bioinformàtica
 • Biologia Humana
 • Biologia Sanitària
 • Biomedicina Bàsica i Experimental
 • Ciència i Producció Animal
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Ciències Biomèdiques
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Infermeria
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Odontologia
 • Òptica i Optometria
 • Audiologia
 • Podologia
 • Psicologia
 • Teràpia Ocupacional
 • Veterinària
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Connectat Batxillerats - Prat Educació
Blog Sciencelab

Currículum acadèmic

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari científic biosanitari

1r

Matemàtiques I

Química I

Biologia I

Reptes científics actuals

Biomedicina

Física I o Geologia i Ciències Ambientals I

2n

Matemàtiques II

Física II o Geologia i Ciències Ambientals II*

Química II

Biologia II

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Ciències de la Terra i del medi ambient

El nostre mètode

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Tutories personalitzades

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Cursant Batxillerat a PRAT Educació disposaràs de...

Horari intensiu: torn de matí

Professors amb àmplia experiència

Grups d'alumnes reduïts

Erasmus+

Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Banner_home_projecte_steamful_erasmus+_batxillerat

Estada a l'Empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: