Especialitzats en Batxillerat

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Tria_Futur

Programa Connecta't: més que un Batxillerat!

Programa transversal d’activitats realitzades dins i fora les aules, de diferent tipus i format, que complementen i consoliden els aprenentatges acadèmics adquirits.

Participació en concurs d'àmbit nacional

Masterclasses d'experts

Jornades, seminaris, workshops

Activitats de convivència

Sortides i descoberta de l'entorn

Formació en Intel·ligència Emocional

Participació projectes internacionals (Erasmus+)

Xarxa de més de 200 empreses col·laboradores

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges i premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Vincle de proximitat afectiva

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva òptima progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Avatar_4_Prat_Educació

100% nous alumnes

El 100% dels alumnes de Batxillerat provenen d’altres centres. En un moment cabdal en el seva construcció personal i social, tots inicien aquesta etapa de formació en la mateixa situació i descobreixen, junts, un nou entorn de relacions.

Grups reduïts

Faciliten el seguiment i l’atenció personalitzada al llarg dels estudis i l’adaptació dels aprenentatges segons necessitats i ritmes específics de l’alumnat.

Alumne - Escola - Familia

Alumne, escola i família assumeixen conjuntament el compromís educatiu. La proximitat de relació en el dia a dia en els canals a l’abast permet una comunicació fluïda i una coordinació integrada que afavoreix l’èxit educatiu de l’alumne.

Counselor

Servei d’acompanyament i orientació personalitzada a l’alumne complementari a l’acció tutorial.

Mentoring

Programa de mentoria a través del qual alumnes de 1r reben el suport acadèmic i emocional dels de 2n.

Talent10Plus

Programa optatiu per als estudiants que aspirin a una major qualificació final del seu expedient acadèmic.

Aula de reforç

Classes extraescolars de reforç. Grups reduïts. Impartides per experts en la matèria.

Objectiu: PAU

2n de Batxillerat 100% orientat a les PAU

Pla intensiu de preparació a les proves

Adaptació de temaris a les proves

Simulacres periòdics d’exàmens

96% Graduats Batxillerat

93% Presentats PAU

100% Aprovats PAU

Currículum acadèmic - Ciències i Tecnologia

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Ciències del món contemporani

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: Biosanitari

Matemàtiques I

Física I

Química I

Biologia I

Matemàtiques II

Física II

Química II

Biologia II

Itinerari 2: Tecnològic Enginyeria

Matemàtiques I

Física I

Química I*

Dibuix Tècnic I

*intercanviable per Cultura Audiovisual I

Matemàtiques II

Física II

Química II*

Dibuix Tècnic II

*intercanviable per Cultura Audiovisual II

Itinerari 3: Ciències de la Terra

Matemàtiques I

Ciències de la terra i el medi ambient

Química I

Biologia I

Matemàtiques II

Ciències de la terra i el medi ambient II

Química II

Biologia II

Currículum acadèmic - Humanitats i Ciències Socials

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Ciències del món contemporani

Educació Física

Treball de recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: Social Econòmic

Matemàtiques CCSS o Matemàtiques científiques

Economia

Economia de l’empresa

Matemàtiques CCSS II o Matemàtiques científiques II

Geografia

Economia de l’empresa II

ESPECIALITATS: Entrepreneurship (emprenedoria), Leadership, Marketing digital, Business English, Taller de comunicació i periodisme, Mates+

Itinerari 2: Social Comunicació i Màrqueting

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Cultura Audiovisual

Economia de l’empresa

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Cultura Audiovisual II o Geografia

Economia de l’empresa II

ESPECIALITATS: Entrepreneurship (emprenedoria), Leadership, Marketing digital, Business English, Taller de comunicació i periodisme, Mates+

Itinerari 3: Social Humanístic

Llatí

Cultura Audiovisual

Economia de l’empresa

Llatí II

Cultura Audiovisual II o Geografia

Història de l’art

ESPECIALITATS: Entrepreneurship (emprenedoria), Leadership, Marketing digital, Business English, Taller de comunicació i periodisme

Erasmus+

Erasmus+ permet realitzar mobilitats en els següents casos:

Aquest programa té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió”.

Estada a l'empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: