Especialitzats en Batxillerat

A diferència de molts altres centres educatius, la nostra és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana, especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Tria_Futur

Programa Connecta't: més que un Batxillerat!

Programa transversal d’activitats realitzades dins i fora les aules, de diferent tipus i format, que complementen i consoliden els aprenentatges acadèmics adquirits.

Participació en concurs d'àmbit nacional

Masterclasses d'experts

Jornades, seminaris, workshops

Activitats de convivència

Sortides i descoberta de l'entorn

Formació en Intel·ligència Emocional

Participació projectes internacionals (Erasmus+)

Xarxa de més de 200 empreses col·laboradores

Avaluació 70/30

Aquest mètode afavoreix l’assimilació dels aprenentatges i premia l’esforç i la constància permanents al llarg de tot el Batxillerat.

Vincle de proximitat afectiva

L’acompanyament afectiu de tutors i professors als alumnes afavoreix la seva òptima progressió acadèmica i el seu propi procés de construcció personal.

Avatar_4_Prat_Educació

100% nous alumnes

El 100% dels alumnes de Batxillerat provenen d’altres centres. En un moment cabdal en el seva construcció personal i social, tots inicien aquesta etapa de formació en la mateixa situació i descobreixen, junts, un nou entorn de relacions.

Grups reduïts

Faciliten el seguiment i l’atenció personalitzada al llarg dels estudis i l’adaptació dels aprenentatges segons necessitats i ritmes específics de l’alumnat.

Alumne - Escola - Familia

Alumne, escola i família assumeixen conjuntament el compromís educatiu. La proximitat de relació en el dia a dia en els canals a l’abast permet una comunicació fluïda i una coordinació integrada que afavoreix l’èxit educatiu de l’alumne.

Counselor

Servei d’acompanyament i orientació personalitzada a l’alumne complementari a l’acció tutorial.

Mentoring

Programa de mentoria a través del qual alumnes de 1r reben el suport acadèmic i emocional dels de 2n.

Talent10Plus

Programa optatiu per als estudiants que aspirin a una major qualificació final del seu expedient acadèmic.

Aula de reforç

Classes extraescolars de reforç. Grups reduïts. Impartides per experts en la matèria.

Objectiu: PAU

2n de Batxillerat 100% orientat a les PAU

Pla intensiu de preparació a les proves

Adaptació de temaris a les proves

Simulacres periòdics d’exàmens

96% Graduats Batxillerat

93% Presentats PAU

100% Aprovats PAU

Currículum acadèmic - Ciències i Tecnologia

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de Recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: científic biosanitari

1r

Matemàtiques I

Química I

Biologia I

Reptes científics actuals

Biomedicina

Física I o Geologia i Ciències Ambientals I

2n

Matemàtiques II

Física II o Geologia i Ciències Ambientals II*

Química II

Biologia II

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Ciències de la Terra i del medi ambient

Itinerari 2: tecnològic enginyeria

1r

Matemàtiques I

Física I

Dibuix Tècnic I

Reptes científics actuals

Tecnologia i Enginyeria I

Química I o Cultura Audiovisual o Programació*

*places limitades i en franja horària de tarda

2n

Matemàtiques II

Física II

Dibuix Tècnic II

Tecnologia i Enginyeria II* o Química II o Història de l’Art

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Cultura Audiovisual II

Itinerari 3: ciències ambientals

1r

Matemàtiques I

Geologia i Ciències Ambientals I

Biologia I

Reptes científics actuals

Química I o Cultura Audiovisual

Biomedicina o Lideratge i taller de comunicació

2n

Matemàtiques II

Geologia i Ciències Ambientals II*

Biologia II

Química II o Història de l’Art*

*Assignatures pel curs 23-24. Curs 22-23: Ciències de la Terra i del medi ambient i Cultura Audiovisual II

Currículum acadèmic - Humanitats i Ciències Socials

1r de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de recerca

2n de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES:

Català

Castellà

Anglès

Història de la filosofia

Història

Itinerari 1: social econòmic i dret

1r

Matemàtiques CCSS I o Llatí I

Economia

Història del món contemporani o Biologia I

Lideratge i emprenedoria

Funcionament de l’empresa

Taller de comunicació

2n

Matemàtiques CCSS II o Llatí II

Geografia o Biologia II

Empresa i disseny de models de negoci*

Comentari de text

Business English

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Economia de l’empresa II

Itinerari 2: social humanístic

1r

Matemàtiques CCSS I o Llatí I

Cultura Audiovisual

Història del món contemporani o Biologia I

Lideratge i emprenedoria

Funcionament de l’empresa

Taller de comunicació

2n

Matemàtiques CCSS II o Llatí II

Geografia o Biologia II

Empresa i disseny de models de negoci* o Història de l’Art*

Comentari de text

Business English

*Assignatures pel curs 23-24. Curs 22-23: Economia de l’empresa II i Cultura Audiovisual II

Itinerari 3: social comunicació i màrqueting

1r

Llatí I

Cultura Audiovisual

Història del món contemporani

Lideratge i emprenedoria

Funcionament de l’empresa

Taller de comunicació

2n

Llatí II

Geografia

Història de l’Art*

Comentari de text

Business English

*Assignatura pel curs 23-24. Curs 22-23: Cultura Audiovisual II

Erasmus+

Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Banner_home_projecte_steamful_erasmus+_batxillerat

Estada a l'empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica no obligatòria del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

L’estada a l’empresa té una durada de 70 hores i es realitza a 1r de Batxillerat.

Partners: