El nostre equip docent a l’avantguarda de publicacions tant en revistes científiques com no, ens fa a mans un nou article publicat a The Economy Journal, sobre un tema turístic de tanta actualitat com és la ciutat de Barcelona.
El darrer número de la revista The Economy Journal dedicat a la ciutat de Barcelona com destí turístic, planteja una sèrie de reptes, opinions, i constatacions del que li està passant a aquest destí. La Dra. Maria Abril, professora del Centre d’Estudis Prat ha col·laborat amb un article que afecta directament a una de les professions que forma part integrant d’un dels Cicles Formatius que la nostra Escola Imparteix: el Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, Informació i assistències turístiques. Esperem que us agradi.

http://www.theeconomyjournal.com/inicio