Avui els alumnes de primer de Batxillerat han fet un viatge en el temps a Vilanova del Mar, un barri de Barcelona de fa tres-cents anys. Un indret de la ciutat comtal, dinàmic, viu i combatiu. Un espai de relacions de treball, d’aspiracions, emocions i desitjos. El batec d’una ciutat plena de vida, d’oficis, d’olor de xocolata i tabac barrejat amb les flaires del Rec Comtal, de triquets de joc, de tabernes, carnestoltes que duraven dos mesos, i holandesos que elaboraven un aiguardent que et treia el fred de cop. Un barri on les dones tenien un paper actiu però silenciat per la historiografia oficial. Un fragment de la gran riquesa urbana, que va quedar truncada per la Guerra de l’any 1714.