L’Alex Ríos és llicenciat en informàtica per la UPC i titulat en un Màster de Disseny i Programació de Videojocs. Ha treballat en l’àmbit docent universitari i de cicles formatius durant 20 anys, pel que coneix perfectament com funciona el Cicle Formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i tot el sector de la programació. Actualment es dedica a la docència.

 

De què tracta el Cicle de DAM?

És un cicle de programació d’aplicacions. Si curses aquest cicle aprendràs a programar aplicacions per a tres plataformes: escriptori, web i mòbil. Són les tres branques que es treballen. Hi ha formacions que són específiques per a programació web. En canvi, DAM és més genèric, i està pensat per donar resposta a empreses que necessiten aplicacions per realitzar determinades funcions.

 

Quines possibilitats de continuïtat de formació existeixen?

Jo tinc 50 anys i encara estic estudiant. Hi ha moltíssimes possibilitats. Pots continuar amb un altre cicle de grau superior com el cicle específic de xarxes o de web, que et convalida assignatures fetes a DAM i amb un any més pots aconseguir una nova titulació. També pots cursar un grau universitari d’informàtica que també convalida assignatures, o un màster, doctorat, postdoctorat… Jo ara estic fent un doctorat. És un món on la formació no s’acaba mai, però jo recomano a la gent que es formi, com a mínim, amb un cicle de grau superior, perquè el de grau mitjà és massa bàsic. A més, abans d’acabar el cicle de grau superior ja tens feina, perquè hi ha moltíssima demanda de programadors. Tens feina pràcticament garantida. 

 

És un món on la formació no s’acaba mai, però jo recomano a la gent que es formi, com a mínim, amb un cicle de grau superior, perquè el de grau mitjà és massa bàsic.

 

Quines sortides professionals té?

El més habitual és treballar en empreses de programació d’aplicacions o en una consultoria d’informàtica. Generalment, les empreses no tenen un departament dedicat a la programació i la informàtica, sinó que tenen aquest servei externalitzat. Per això, el més comú és anar a parar a empreses de l’àmbit informàtic més que a empreses d’altres sectors.

 

Quina és la metodologia del Cicle de DAM?

És un cicle molt pràctic. A diferència dels graus universitaris, els cicles estan pensats per formar professionals, pel que la pràctica és fonamental. Els alumnes programen, creen llocs web i treballen molt. Jo, com a professor, mai els demano que memoritzin res ni que s’aprenguin cap teoria perquè a la vida real no es treballa així. És per això que el Cicle s’ensenya amb una metodologia d’aprenentatge basat en problemes, anomenada ABP. Els alumnes treballen conjuntament en projectes que engloben més d’una matèria i això comporta un procés d’investigació per la seva part. A més, el seguiment dels professors és molt rigorós i surten projectes molt bons i enriquidors. Els alumnes també s’ho passen millor i aprenen més perquè treballen en equip.

 

Fa anys que aquestes pràctiques funcionen bé, i hi ha molts casos d’alumnes que s’han quedat treballant a l’empresa on estaven de becaris, ja que hi ha molta demanda i els formen molt bé.

 

Com són les pràctiques d’aquest Cicle?

Generalment, els alumnes comencen les pràctiques a la meitat del segon curs. La majoria tenen lloc en empreses d’informàtica, on els alumnes fan moltes hores i i aprenen molt. Fa anys que aquestes pràctiques funcionen bé, i hi ha molts casos d’alumnes que s’han quedat treballant a l’empresa on estaven de becaris, ja que hi ha molta demanda i els formen molt bé.

 

Quin és el perfil d’estudiant adient?

El més convenient és haver cursat batxillerat. Els alumnes que venen de batxillerat estan molt més preparats que els que venen d’un grau mitjà, que no han treballat tant ni tenen tanta capacitat d’abstracció. A part d’això, els ha d’agradar la informàtica i “trastejar” amb ordinadors. També és important que siguin capaços de pensar i raonar més enllà d’aplicar fórmules matemàtiques.

Tret d’això, també crec que s’ha de néixer per a la programació. Hi ha gent que per molt que treballa no li surten les coses, i d’altres que amb poca formació ja són uns “cracks”. L’estructura mental amb la que neixes determina les teves capacitats en certa mesura. Per tant, és un tema que t’ha d’apassionar però també has de tenir clar que estàs fet per a això.  

 

Què recomanaries als estudiants perquè aprofitin la formació al màxim?

Jo recomano que assisteixin a classe de forma constant, que facin tots els exercicis,  que treballin i que investiguin pel seu compte. Hi ha coses que no s’ensenyen al cicle, i perquè els alumnes puguin desenvolupar els seus projectes personals s’han de buscar la vida i aprendre pels seus propis mitjans. També és important tenir molta curiositat i ganes d’aprendre coses noves.

 

És important tirar endavant en la teva formació per anar escalant dins del sector. I aquesta formació és pràcticament infinita.

 

Com són els sous en aquest sector?

El salari dependrà en gran mesura de la teva formació. Si només tens un cicle formatiu de grau mitjà cobraràs el sou mínim. Si tens un cicle de grau superior, pots cobrar entre 1.000 i 1.200 al mes amb possibilitat d’augment cada any, però només si segueixes formant-te. Per això sempre dic als alumnes que no es conformin amb només un cicle, sinó que recomano que cursin una carrera, un altre cicle, un màster… És important tirar endavant en la teva formació per anar escalant dins del sector. I aquesta formació és pràcticament infinita: hi ha suficients cursos, graus o titulacions com per formar-te durant tota la vida.