Els 36 alumnes de 2n de Batxillerat de Centre d’Estudis Prat que es van presentar a la convocatòria de juny de les proves d’accés a la universitat (PAU) han aprovat la fase general, amb els millors resultats quantitatius dels darrers anys.

Les notes obtingudes de les matèries comunes (Català, Castellà, Anglès, Història i Matemàtiques/Llatí) de la fase general, han estat superiors respecte a les convocatòries d’anys anteriors.

També s’ha produït una millora en els resultats de les proves específiques, tot i que, en general, els alumnes han optat per centrar-se més en les matèries en funció de la ponderació.

Felicitem a totes i tots els alumnes  pels seus bons resultats i els desitgem que continuïn la seva formació en els estudis superiors que realitzaran a partir del curs vinent. La feina ben feta dóna els seus fruits!